Warto wiedziećZDROWIE

Na rehabilitację układu krążenia może skierować ZUS

Kamień Pomorski, Wieniec-Zdrój i Stegna – do takich miejscowości na rehabilitację układu krążenia w systemie stacjonarnym kieruje ZUS. W ubiegłym roku z takiej rehabilitacji skorzystało ponad 2,4 tys. osób, w tym 81 proc. stanowili mężczyźni.

Rehabilitacja w zakresie schorzenia układu krążenia jest wskazana przede wszystkim dla osób po zawale i po operacjach kardiochirurgicznych, a także w zakresie takich schorzeń jak np.: niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, przewlekła choroba wieńcowa serca, czy wady zastawkowe. Dzięki rehabilitacji można m.in. zahamować rozwój miażdżycy i jej klinicznych konsekwencji, poprawić wydolność układów krążenia i oddechowego, poprawić sprawność psychofizyczną, jakość życia i powrócić do pracy. Rehabilitacja zmniejsza także ryzyko niepełnosprawności.

Przeciwskazaniem do rehabilitacji układu krążenia jest:

  • niestosowanie się do zaleceń lekarza i nieprzyjmowanie przepisanych leków,
  • tętniak aorty,
  • niewyrównana niewydolność serca,
  • wady zastawkowe wymagające korekcji chirurgicznej,
  • oporna na leczenie tachykardia zatokowa powyżej >100/min,
  • kardiomiopatia przerostowa z zawężaniem drogi odpływu lewej komory,
  • niekontrolowane zaburzenia rytmu serca, brak ustalonego leczenia arytmii,
  • do 6 tygodni po wszczepieniu kardiowertera – defibrylatora (ICD),
  • przed planowanym zabiegiem ablacji.

ZUS wysyła na rehabilitację schorzenia układu krążenia w systemie stacjonarnym do ośrodków rehabilitacyjnych znajdujących się w miejscowościach Kamień Pomorski, Wieniec-Zdrój i Stegna. Co ważne Zakład pokrywa koszt rehabilitacji, uwzględniając w szczególności zakwaterowanie, wyżywienie oraz opłatę uzdrowiskową. Koszty dojazdu do ośrodka rehabilitacyjnego z miejsca zamieszkania i z powrotem ZUS refunduje do wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej. Zwrot kosztów dojazdu realizowany jest w ośrodku rehabilitacyjnym. Rehabilitacja w ośrodku trwa 24 dni- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Kto może skorzystać z rehabilitacji

Rehabilitacja ZUS skierowana jest do osób ubezpieczonych w ZUS-ie lub pobierających zasiłek chorobowy czy świadczenie rehabilitacyjne albo rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy. Z programu rehabilitacji może skorzystać osoba, która jest zagrożona utratą zdolności do pracy. Musi jednak istnieć szansa, że odzyska ją po przebytej rehabilitacji. O skierowaniu na rehabilitację leczniczą decyduje lekarz orzecznik ZUS na wniosek lekarza prowadzącego leczenie. Wniosek może wystawić lekarz pierwszego kontaktu lub lekarz specjalista. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć dokumentację medyczną leczenia (np. konsultacje lekarskie, karty informacyjne leczenia szpitalnego, badania obrazowe i laboratoryjne), która pomoże w wydaniu orzeczenia. Komplet dokumentów można złożyć osobiście w placówce ZUS lub wysłać pocztą.

Lekarz orzecznik ZUS może skierować na rehabilitację leczniczą nie tylko na wniosek lekarza, u którego pacjent się leczy, ale także podczas kontroli zwolnienia lekarskiego, na którym aktualnie przebywa chory albo podczas badania, gdy stara się o świadczenie rehabilitacyjne czy rentę z tytułu niezdolności do pracy. W razie odmowy skierowania na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS na wniosek lekarza leczącego można wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia.

Źródło: Krystyna Michałek, rzecznik prasowy ZUS, w woj. kujawsko-pomorskim
fot.: freepik