WIADOMOŚCI

Dzień Osób z Niepełnosprawnością w ZUS

Budzimy zrozumienie”- pod takich hasłem w dniu dzisiejszym odbyły się obchody Dnia Osób z Niepełnosprawnością zorganizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Osoby niepełnosprawne oraz ich bliscy mogli w jednym miejscu skorzystać z porad ekspertów ZUS, NFZ i PFRON.

W ramach akcji na terenie województwa podlaskiego, w Oddziale ZUS w Białymstoku, a także w Inspektoracie w Łomży odbyły się wydarzenia dla osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy zainteresowani spotkaniem mogli wraz z bliskimi oraz opiekunami uzyskać kompleksowe informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych, przysługujących świadczeń i wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.

– Do dyspozycji osób odwiedzających białostocki ZUS byli eksperci Narodowego Funduszu Zdrowia, którzy informowali o zasadach wyjazdów na leczenia uzdrowiskowe oraz o zdrowym trybie życia. Można było również wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, założyć Internetowe Konto Pacjenta, czy zrobić analizę składu ciała i określić wiek metaboliczny – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

W oddziale obecni byli również przedstawiciele Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wyjaśniali, jak uzyskać dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, jak również na czym polega likwidacja barier architektonicznych i technicznych, a także zaopatrzenie w środki. W Łomży dyżurowali eksperckie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracownicy tej instytucji odpowiadali na pytania dotyczące dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych.

Jeszcze jutro 22 września Inspektorat w Łomży zaprasza od godziny 10:00 na stoisko profilaktyczne Narodowego Funduszu Zdrowia. Będzie można uzyskać tam informacje o programach profilaktycznych Ministerstwa Zdrowia i NFZ, wyrobić kartę EKUZ, jak również skorzystać z przeprowadzenia analizy składu ciała, BMI, określić wieku metabolicznego ciała. Eksperci udostępnią również zdrowe, bezpłatne jadłospisy.

Dyżury telefoniczne w ZUS

Przez kolejne dni odbywać się będą dyżury telefoniczne w ZUS. Tematy rozmów będą dotyczyć świadczeń z ZUS-u dla osób z niepełnosprawnościami. Będzie można zapytać ekspertów o rentę socjalną i świadczenie 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji:

  • 26 września w godz. 10-12.00 pod nr tel. 85 7312828,
  • 27 września w godz. 10-12.00 pod nr tel. 87 6439145,
  • 28 września w godz. 10-12.00 pod nr tel. 86 2702435.

Źródło informacji i fot.: Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego