WIADOMOŚCI

Kobiety, które były członkami OFE dostaną przeliczenie emerytury

Osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego wynoszącego obecnie dla pań 60 lat jest jednym z warunków uprawniających do emerytury. Jeśli  taka kobieta tuż po swoich 60. urodzinach złożyła wniosek i nabyła uprawnienia emerytalne i była również członkiem OFE, ma ustalone prawo do  świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i  okresowej emerytury kapitałowej.  Po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzn wynoszącego 65 lat otrzyma ponowne obliczenie  swojej emerytury.

– Kobiety w systemie zabezpieczeń społecznych zostały nieco inaczej potraktowane niż mężczyźni. Zawsze miały możliwość skorzystania z uprawnień emerytalnych wcześniej niż panowie. Nie wszystkie jednak  mają świadomości, jakie korzyści dają im przepisy prawa jeśli zdecydowałaby się  przystąpić do OFE. Wówczas po osiągnięciu wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzn ZUS przeliczy im emeryturę – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Wszystkie emerytki, które były członkami OFE i które nabyły uprawnienia do swojego świadczenia od 1 października 2017 r., nie muszą składać żadnego wniosku,  Zakład z  urzędu obliczy ponownie  świadczenie i zacznie  wypłacać emeryturę docelową od dnia ukończeniu przez nie 65 roku życia.

– Jeśli jednak nabyły uprawnienia do swojego świadczenia przed  1 października 2017 r., gdy obowiązywał jeszcze podwyższony wiek emerytalny dla mężczyzn, mogą same wnioskować o ponowne obliczenie emerytury. Taka sytuacja dotyczy kobiet, które obecnie  skończyły 65 lat, ale nie osiągnęły jeszcze podwyższonego wieku  emerytalnego – wyższego niż 65 lat, a mają ustalone prawo do emerytury z FUS oraz  do okresowej emerytury kapitałowej. Wówczas muszą wypełnić wniosek ERPO. Są to panie urodzone po 1 kwietnia 1957 r. maksymalnie do 30 września 1957 r. Wydłużony wiek emerytalny przewidziany dla mężczyzn, niektóre z nich  osiągną nawet we wrześniu 2023 r.  – wyjaśnia rzeczniczka.

Konieczność złożenia wniosku dotyczy również pań, które pobierają rentę rodzinną po zmarłym małżonku wraz z okresową emeryturą kapitałową. Chcąc sprawdzić, czy świadczenie obliczone na podstawie ich pracy zawodowej i składek zgromadzonych na indywidualnym koncie w ZUS jest korzystniejsze, również muszą złożyć wniosek.

Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego
fot.: freepik