EDUKACJAWarto wiedzieć

O czym muszą pamiętać uczniowie pobierający rentę rodzinną

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy pobierają z ZUS rentę rodzinną muszą do końca września złożyć wniosek o dalszą wypłatę renty wraz z zaświadczeniem ze szkoły, że nadal się uczą. Jeśli zrobią to z opóźnieniem, np. złożą dokumenty w październiku, to stracą rentę rodzinną za wrzesień.

– Jeszcze inaczej wygląda sytuacja maturzystów przyjętych na pierwszy rok studiów, którzy pobierają rentę rodzinną. W ich przypadku – jeśli nie chcą stracić świadczenia za wrzesień, muszą dostarczyć do Zakładu wniosek o dalszą wypłatę i potwierdzenie przyjęcia na pierwszy rok, a następnie do końca października zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu studiów. Pozostali studenci kolejnych lat, na złożenie wniosku i zaświadczenia o kontynuowaniu nauki mają czas do końca października – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

– Z kolei w przypadku, gdy rozpoczęcie nauki nastąpiło w innym miesiącu niż wrzesień czy październik, zaświadczenie o dalszej edukacji należy złożyć do końca miesiąca, w którym rozpoczęto naukę – wyjaśnia rzeczniczka.

Nie ma potrzeby co roku dostarczać informacji o dalszej nauce, jeśli zaświadczenie nie wygasło, gdyż uczelnia czy szkoła wydała je na cały okres trwania nauki (np. studia 5-letnie). Wówczas ZUS będzie wypłacał rentę rodzinną przez cały ten okres, ale w każdej chwili możne sprawdzić, czy nauka jest faktycznie kontynuowana.

Przerwałeś naukę – poinformuj ZUS

W przypadku zaprzestania dalszej edukacji, uczeń lub student muszą jak najszybciej zawiadomić o tym ZUS. Jeśli tego nie zrobią, to nadpłacone nienależne świadczenie trzeba będzie potem zwrócić z odsetkami.

Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia 16 roku życia, a nawet dłużej pod warunkiem kontynuowana nauki. Student może pobierać rentę do 25 roku życia, a jeśli 25 urodziny przypadną na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, to może otrzymywać rentę aż do końca tego roku studiów. Od tej zasady jest wyjątek. Bez ograniczeń wiekowych rentę rodzinną mogą pobierać dzieci, które do ukończenia 16 roku życia lub jeszcze w trakcie nauki, a przed 25 rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. W ich przypadku nie ma znaczenia to, czy się uczą.

Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego
fot.: pixabay