RODZINA

Ostatni dzień ubiegania się o żłobkowe z wyrównaniem od stycznia

31 maja to ostatni dzień na składanie wniosków o tzw. żłobkowe z wyrównaniem za okres od stycznia. Złożenie wniosków w czerwcu będzie skutkowało przyznaniem świadczenia na bieżąco. Do tej pory w ramach żłobkowego ZUS przelał 86 mln zł na konta placówek i przyznał dofinansowanie na ponad 65 tys. dzieci.

Wnioski o dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego, można było składać już od 1 kwietnia br. Dofinansowanie przysługuje na dzieci, które nie są objęte świadczeniem z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Wnioski o dofinansowanie pobytu w żłobku lub innej placówki można składać wyłącznie w formie elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS, Portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Wnioski o żłobkowe z wyrównaniem od stycznia można złożyć tylko do końca maja

– Jeżeli wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do końca maja br., prawo do dopłaty przysługuje od 1 stycznia 2022 r., jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego. – Jeżeli dziecko uczęszczało do żłobka w 2021 r. i kontynuowało w następnych miesiącach 2022 r. pobyt w placówce, dofinansowanie także będzie przyznane od stycznia, o ile wniosek będzie złożony do końca maja – dodaje rzeczniczka.

Przykład

– Jeżeli np. dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka w lutym br. i wniosek o dofinansowanie zostanie złożony 31 maja br., dopłata do „żłobkowego”, będzie przysługiwała od lutego, czyli od miesiąca, w którym dziecko rozpoczęło uczęszczanie do żłobka. Gdyby rodzic spóźnił się ze złożeniem tego wniosku i złożył go dopiero w czerwcu, wówczas dofinansowanie będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku, czyli od czerwca. – tłumaczy Katarzyna Krupicka.

Przykład

Dziecko zaczęło chodzić do żłobka od 20 czerwca. Zatem wniosek o dofinansowanie można złożyć najwcześniej 20 czerwca. Jeśli wniosek zostanie złożony najpóźniej do 22 sierpnia (bo 20 sierpnia akurat przypada w sobotę, która jest dniem wolnym, więc termin upływa następnego dnia, który jest dniem pracującym, a więc 22 sierpnia), czyli przed upływem dwumiesięcznego terminu, dofinansowanie zostanie przyznane od czerwca 2022 r. Jeżeli wniosek zostałby złożony 23 sierpnia, wówczas dofinansowanie przysługiwałoby od miesiąca złożenia wniosku, czyli od sierpnia 2022 r.

Aby skorzystać ze żłobkowego, placówka musi być wpisana do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Na tej podstawie ZUS weryfikuje zebrane dane dotyczące dziecka i przelewa środki placówkom. O kwocie środków przekazanych przez ZUS na rachunek placówki informujemy rodziców poprzez umieszczenie informacji na ich profilu PUE ZUS.

Bardzo ważne jest, aby placówki uzupełniły za wszystkie właściwe miesiące odpowiednie dane, które potrzebne są, aby automatycznie przyznać dofinansowanie. Brak wypełniania przez żłobki właściwych danych, lub nieścisłości mogą powodować wydłużenie czasu oczekiwania na środki lub w pewnych wypadkach uniemożliwiać ich wypłatę.

Dofinansowanie dotyczy opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub innej placówce, ale nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka. Wysokość dofinansowania to maksymalnie 400 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż faktyczna opłata ponoszona przez rodziców za pobyt dziecka w placówce.

Katarzyna Krupicka – regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego