BIZNES

90 mln na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Już w czerwcu rusza kolejna edycja konkursu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla pracodawców. Można otrzymać od 10 do 300 tys. złotych na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w swojej firmie. W tym roku wnioski będzie można składać od 6 czerwca do 8 lipca.

W tej edycji konkursu kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w 2023 r. wynosi 90 milionów złotych. Zwycięskie firmy będą mogły dopłacić nimi do projektów poprawiających bezpieczeństwo i higienę pracy, czyli zmniejszających zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi czy też redukujących niekorzystne oddziaływania czynników ryzyka – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Dofinansowaniu podlegają działania, które np. zmniejszą nadmierny hałas, promieniowanie, zapylenie. Środki z konkursu można także przeznaczyć na sprzęt, który poprawi bezpieczeństwo pracy na wysokości, czy też oczyści i uzdatni powietrze. Każdy wnioskujący może otrzymać dofinansowanie wynoszące od 10 do 300 tysięcy złotych. Jednak maksymalna wartość dopłaty nie może wynieść więcej niż 80 proc. wartości projektu. – Wnioski składać mogą także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, nie zatrudniające pracowników. Warunkiem jest odprowadzanie za siebie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Warto wspomnieć, że w ubiegłorocznej edycji konkursu wzięło udział ponad 1,2 firm z całej Polski, z czego z niemal tysiąc pracodawców skorzystało z dofinansowania – mówi rzeczniczka.

Nie każdy przedsiębiorca może wziąć udział w konkursie. Projekty mogą zgłaszać przedsiębiorcy, którzy nie zalegają z opłatą składek i podatków oraz nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji lub postępowania układowego.

Wykluczony jest także płatnik, który otrzymał już w ciągu ostatnich 3 lat dofinansowanie z ZUS lub został w tym czasie zobowiązany do jego zwrotu.

Oceny merytorycznej wniosku dokonują eksperci Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej ZUS bip.zus.pl. Konkurs jest ogłaszany w ramach Programu dofinansowania płatników składek, a środki pochodzą z funduszu wypadkowego przeznaczonego na działania zapobiegające wypadkom.

Pytania lub wątpliwości dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl .

Katarzyna Krupickaregionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego
fot. pixabay.com