Warto wiedziećWIADOMOŚCI

Ulga dla pracujących seniorów

Osoby, które po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego nie pobierają emerytury,  a nadal pracują, mogą skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów. Pozostając w zatrudnieniu, nie będą płacić podatku od przychodów do kwoty 85.528 zł, a rozliczający się według skali podatkowej do 115.528 zł.

„Z ulgi dla pracujących seniorów mogą skorzystać zarówno osoby, które nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty rodzinnej, jak i te, które mają ustalone prawo do tych świadczeń, lecz nie jest ono wypłacane. Podstawowym warunkiem uprawniającym do ulgi jest niepobieranie świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pomimo nabytych uprawnień emerytalnych i dalsza praca. Nie skorzystają więc z niej seniorzy, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, pobierają emeryturę i dorabiają do swojego świadczenia”- informuje Katarzyna Krupicka, rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Kto może skorzystać z ulgi?

Uprawnionymi do skorzystania z PIT-0 są kobiety po ukończeniu 60. roku życia i mężczyźni po ukończeniu 65. roku życia pod warunkiem, że nie otrzymują emerytury ani renty rodzinnej z ZUS-u, KRUS-u, zakładów emerytalnych służb mundurowych oraz uposażenia sędziego. By skorzystać z ulgi i nie płacić podatku dochodowego, trzeba też podlegać ubezpieczeniom społecznym np. z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, czy z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali, stawką liniową oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zwolnienie z podatku dotyczy także przychodów z tytułu zasiłku macierzyńskiego.

Dodatkowo pracujący seniorzy, niepobierający emerytury i rozliczający się według skali podatkowej, zapłacą podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł brutto. (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi).

Chcąc skorzystać z preferencji podatkowej, seniorzy pozostający w stosunku pracy i wykonujący umowę zlecenia muszą złożyć odpowiednie oświadczenie do swojego pracodawcy lub zleceniodawcy.

„Jeżeli emeryt lub rencista zacznie pobierać emeryturę i tym samym przestanie spełniać warunki uprawniające do stosowania ulgi, ma obowiązek poinformować o tym swojego pracodawcę lub zleceniodawcę. Po otrzymaniu takiej informacji przestanie on stosować ulgę najpóźniej od następnego miesiąca”- wyjaśnia rzeczniczka.

Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego
fot.: freepik.com