KULTURA I ROZRYWKAWYDARZENIA NADCHODZĄCE

COLLOQUIA BRANICIANA ostatnie spotkanie

Colloquia Braniciana to cykl popularyzujący dokonania rodu Branickich herbu Gryf na Podlasiu oraz dzieje i kulturę osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej.

Colloquia rozpisane zostały na pięć sesji wykładowo-eventowych, poświęconych dziedzinom sztuki obecnym na hetmańskim dworze w Białymstoku: literaturze, wojsku, modzie, kuchni i muzyce. Każde spotkanie składa się z przystępnego wykładu oraz rekonstrukcji historycznej.

Colloquia odbywają się w obiektach Muzeum Podlaskiego stanowiących dziedzictwo tego potężnego magnackiego rodu – Ratuszu, który Jan Klemens Branicki wzniósł w centralnym punkcie miasta, oraz otoczonej parkiem letniej rezydencji hetmana w Choroszczy, w której mieści się obecnie Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Tematem spotkania będzie muzyka.

Prelekcję pt. Muzyczne rozrywki dworu hetmana Branickiego, wygłosi dr hab. Irena Bieńkowska, muzykolog adiunkt w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. W obszarze zainteresowań naukowych Pani Doktor mieści się historia muzyki średniowiecza i renesansu, historia muzyki polskiej w okresie od XVI do XVIII wieku, a także dzieje patronatu muzycznego na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej między XVII a XVIII wiekiem.

Prelekcji będzie towarzyszyć koncert kwartetu smyczkowego w składzie:

  • Anna Cieśluk i Radosław Koper – skrzypce
  • Anna Mikołajczak – altówka
  • Katarzyna Martynkiewicz – wiolonczela

Muzeum Podlaskie w Białymstoku zaprasza:
7 października 2022 r., godz. 17.00, Ratusz w Białymstoku, Rynek Kościuszki 10

Współorganizator: INSTYTUT HISTORII im. Tadeusza Manteuffla POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zadanie „Realizacja sesji wykładowo-eventowej pod nazwą Colloquia Braniciana”

Wstęp wolny

Tekst i fot.: Muzeum Podlaskie w Białymstoku