WIADOMOŚCI

„Obligacje społeczne” – postępowanie wyjaśniające

  • Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie wyjaśniające wobec spółek Obligacje Społeczne Prosta SA, KFG SA, KFG Leasing sp. z o.o. i Prius29 Sp. z o.o.
  • Z otrzymanych sygnałów wynika, że przedsiębiorcy w sposób nieuprawniony sugerują, że ich oferta związana jest z funkcjonowaniem Krajowego Funduszu Gwarancyjnego działającego w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego.
  • Wątpliwości może budzić też przedstawianie oferty pożyczek inwestycyjnych na rzecz przedsiębiorcy jako „obligacji społecznych”.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konkurentów w ramach postępowania wyjaśniającego bada działalność m.in. spółek: Obligacje Społeczne Prosta SA, KFG SA, KFG Leasing sp. z o.o. i Prius29 Sp. z o.o. Otrzymane w tej sprawie sygnały wskazują, że pod nazwą „obligacje społeczne” firmy te mogą proponować konsumentom umowy o udzielenie na rzecz przedsiębiorcy pożyczek przeznaczonych na sfinansowanie zakupu lub leasingu samochodu do wykorzystania w usługach przewozowych. Z sygnałów tych wynika, że spółki te mogą wprowadzać konsumentów w błąd.

Mylące mogą być już same nazwy prywatnych spółek KFG czy Obligacje Społeczne. W sposób nieuprawniony zdają się one sugerować powiązania z Krajowym Funduszem Gwarancyjnym działającym w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego czy rozpoznawalnymi przez konsumentów instrumentami finansowymi, jakimi są obligacje. Podczas postępowania wyjaśniającego weźmiemy też pod lupę m.in. obiecywany zysk, ryzyka i kwestię zabezpieczeń pożyczanych spółkom pieniędzy. Skierowaliśmy zawiadomienia do Prokuratury oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Prezes Urzędu zażądał od spółek wzorców umów oraz wyjaśnień. Celem postępowania jest analiza sytuacji i ustalenie, czy są podstawy do postawienia zarzutów naruszania zbiorowych interesów konsumentów lub stosowania klauzul niedozwolonych.

W sprawie wymienionych przedsiębiorców Prezes UOKiK współpracuje z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego. Spółkami KFG interesują się także Bank Gospodarstwa Krajowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny i Ministerstwo Finansów. W wydanych komunikatach instytucje te wskazywały na brak powiązań wymienionych przedsiębiorców z Krajowym Funduszem Gwarancyjnym działającym w ramach BGK, brak gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla inwestowanych pieniędzy oraz bezprawne wykorzystanie logotypów UKNF i BFG na stronach przedsiębiorców (po interwencji logotypy zostały usunięte).

Pomoc dla konsumentów:

Tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka

Informacja – Biuro Prasowe UOKiK
fot. pixabay.com