WIADOMOŚCI

Nie zawsze renciście opłaca się wnioskować o emeryturę

Wysokość emerytury przyznawanej przez ZUS z urzędu nie może być niższa od wypłacanej wcześniej renty. Inaczej jest, gdy ZUS przyznaje świadczenie na podstawie wniosku złożonego przez rencistę.

Rencista pobierający świadczenie przyznane z tytułu niezdolności do pracy może sam zdecydować, czy chce ubiegać się o przyznanie emerytury na swój wniosek, czy też wolałaby, aby ZUS przyznał to świadczenie z urzędu. Jeśli nie złoży wniosku, to przeniesienie z renty na emeryturę nastąpi od dnia, w którym osiągnie powszechny wiek emerytalny albo podwyższony wiek emerytalny. Nie dotyczy to osób, które pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. One muszą same złożyć wniosek o emeryturę.

Warto skorzystać z porady doradcy emerytalnego

Nie zawsze renciście opłaca się wnioskować o emeryturę. Dlatego przed złożeniem dokumentów warto skorzystać z porady u doradcy emerytalnego. Wysokość emerytury przyznawanej przez ZUS z urzędu nie może być niższa od wypłacanej wcześniej renty. Inaczej jest, gdy ZUS przyznaje świadczenie na podstawie wniosku złożonego przez rencistę. Jeśli wyliczona emerytura będzie niższa od dotychczasowej renty, to w takiej wysokości będzie wypłacana. Nie ma tu gwarancji wypłaty świadczenia w dotychczasowej wysokości.

– Świadczeniobiorca pobierający rentę z tytułu niezdolności do pracy korzystając z porady doradcy, powinien dowiedzieć się, czy wysokość emerytury, która zostanie wyliczona na jego wniosek, nie będzie niższa od obecnie pobieranego świadczenia. To ważne, bo w tym przypadku gdy wyliczona na jego prośbę emerytura będzie niższa od renty, to w takiej wysokości będzie wypłacana – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Doradca wyposażony jest w specjalny kalkulator emerytalny, przy pomocy którego dokona symulacji i poda prognozowaną wysokość emerytury. Dzięki temu rencista będzie mógł porównać wysokości świadczeń i zdecydować, czy warto składać wniosek o emeryturę, czy poczekać do ukończenia wieku emerytalnego. Po osiągnięciu tego wieku ZUS przyzna emeryturę z urzędu. Wysokość tej emerytury na pewno nie będzie niższa od pobieranej renty.

Emerytura na wniosek czy z urzędu ?

W województwie podlaskim rentę z tytułu niezdolności do pracy pobiera 13 tys. uprawnionych, w kraju 555 tys. Przeciętna wysokość świadczenia w naszym regionie to 2,5 tys. zł brutto, a w Polsce 2,7 tys. zł. Osoby, którym to świadczenie zostało przyznane na stałe przed 1 października 2017 roku do czasu osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego, jeśli chcą otrzymać emeryturę po ukończeniu 60 lat w przypadku kobiety i 65 lat w przypadku mężczyzny sami muszą złożyć wniosek. Jeśli tego nie zrobią, to ZUS z urzędu przyzna emeryturę, ale dopiero po osiągnięciu podwyższonego wieku emerytalnego.

– Wyliczona emerytura może być wyższa od renty, jednak nie w każdym przypadku. Osoby, które w młodym wieku przeszły na rentę i mają krótki okres zatrudnienia, powinny być szczególnie ostrożne, ubiegając się o emeryturę po osiągnięciu 60/65 lat. Może się okazać, że składając wniosek, obniżą wysokość pobieranego świadczenia – wyjaśnia rzeczniczka.

Ten stan można jednak odwrócić nawet po złożeniu wniosku o emeryturę i wydaniu przez ZUS decyzji. Gdy wyliczona emerytura okaże się mniej niekorzystna pod względem wysokości, można zawsze wycofać wniosek i przywrócić poprzedni stan rzeczy. Trzeba jednak zrobić to bardzo szybko, bo prawo do wycofania wniosku przysługuje do czasu uprawomocnienia się decyzji, czyli w ciągu miesiąca od jej otrzymania.

Źródło informacji i fot.: Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego