WIADOMOŚCI

Pierwsze „trzynastki” trafią do emerytów przed Wielkanocą

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Pierwszy termin wypada 1 kwietnia, czyli w świąteczny poniedziałek. Oznacza to, że pierwsze „trzynastki” trafią do emerytów i rencistów jeszcze przed Wielkanocą.

To już szósty roku, gdy ZUS wypłaca na wiosnę emerytom i rencistom dodatkową gratyfikację. W kwietniu wraz ze świadczeniem podstawowym otrzymają trzynastą emeryturę. Świadczeniobiorcy, którzy termin wypłaty emerytury czy renty mają ustalony na 1. dzień miesiąca, „trzynastkę” otrzymają jeszcze pod koniec marca, tuż przed Świętami Wielkanocnymi – informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje w wysokości najniższej emerytury. W tym roku to kwota 1780,96 zł brutto. Aby otrzymać dodatkowy bonus nie trzeba składać żadnego wniosku, ZUS przyzna go automatycznie.

Komu przysługuje „trzynastka”?

Trzynasta emerytura przysługuje osobom, które na dzień 31 marca br. mają prawo do wypłaty jednego z długoterminowych świadczeń takich jak: emerytura – w tym emerytura pomostowa, okresowa emerytura kapitałowa i emerytura częściowa, renta z tytułu niezdolności do pracy – w tym renta dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz renta wypadkowa, renta szkoleniowa, renta socjalna, renta rodzinna – w tym renta rodzinna po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz renta rodzinna wypadkowa, rodzicielskie świadczenie uzupełniające, świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, świadczenie i zasiłek przedemerytalny.

Kiedy Zakład wypłaci świadczenie?

Trzynaste emerytury będą przekazana wraz ze świadczeniem podstawowym, w terminie jego wypłaty. Terminarz realizacji wypłat ZUS-u to: 1., 6., 10., 15., 20., i 25 dnia miesiąca. – Zasadą jest, że wypłaty dokonywane są w taki sposób, by do wyznaczonego terminu pieniądze dotarły do naszych klientów. Zatem, jeśli termin wypłaty świadczenia wypada na dzień wolny od pracy, to przekazywane jest ono na tyle wcześniej, aby najpóźniej w ostatnim dniu roboczym, tuż przed terminem płatności, środki trafiły do emeryta czy rencisty i to bez względu na to, czy pobiera on świadczenie na konto, czy przekazem pocztowym – informuje rzeczniczka.

Osoby, które świadczenia pobierają – 1., 6 i 20 kwietnia – otrzymają je odpowiednio wcześniej, tzn. najpóźniej odpowiednio- 29 marca, 5 kwietnia i 19 kwietnia. „Trzynastkę” wcześniej otrzymają też uprawnieni, którzy pobierają świadczenia i zasiłki przedemerytalne, do których dodatkowe pieniądze powinny trafić 1 maja. Z uwagi na to, że jest to dzień wolny od pracy, trzynasta emerytura powinna dotrzeć do świadczeniobiorców najpóźniej 30 kwietnia.

Czy można dostać kilka trzynastek?

W przypadku renty rodzinnej pobieranej przez kilka uprawnionych osób (np. wdowę i osierocone dziecko) przysługuje jedno świadczenie pieniężne i jest ono podzielone na równe części dla wszystkich uprawnionych.

– Podobnie wygląda sytuacja przy zbiegu prawa do świadczeń np. emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową. Osobie uprawnionej przysługuje tylko jedna „trzynastka”. Jeśli świadczenia wypłacane są przez dwa różne organy emerytalno-rentowe, wtedy tę „dodatkową emeryturę” wypłaci ZUS — wyjaśnia rzeczniczka.

Z kwoty świadczenia nie są dokonywane potrącenia i egzekucje, nie jest też ona wliczana do dochodu.

Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego
grafika: mm