EDUKACJA

Nagroda Awans Roku dla Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Białostocki Uniwersytet Medyczny został laureatem jubileuszowego rankingu uczelni akademickich „Perspektywy 2024”, zdobywając nagrodę Awans Roku.

Nagroda Awans Roku dla UMB, jest uznaniem, za spektakularny awans do czołówki rankingu uczelni akademickich „Perspektywy 2024”.

Białostocki Uniwersytet Medyczny uzyskał 2 miejsce wśród uczelni medycznych i 12 pozycję wśród wszystkich uczelni akademickich w kraju.

Awans Roku 2024 - nagroda dla Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Białostocka Uczelnia swoje czołowe miejsce w rankingu polskich uczelni akademickich, zdobyła w kategorii:

 • efektywności pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania,
 • nadane stopnie i tytuły naukowe,
 • rozwój kadry własnej,
 • cytowania
 • dostępności dla studentów kadr wysoko wykwalifikowanych
W rankingu uczelni akademickich „Perspektywy 2024” uwzględniono 32 wskaźniki zawarte w siedmiu kryteriach:
 1. Prestiż
 2. Absolwenci na rynku pracy
 3. Potencjał naukowy
 4. Innowacyjność
 5. Efektywność naukowa
 6. Warunki kształcenia
 7. Umiędzynarodowienie

Metodologię rankingu opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Źródło informacji i grafika: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku /facebook