ZDROWIE

Anna Rzemek nową dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Od 23 maja 2024 r. dyrektorem Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia jest Anna Rzemek. Od 25 lat związana z systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Anna Rzemek 22 maja br. akt powołania na stanowisko dyrektora Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia odebrała z rąk minister zdrowia Izabeli Leszczyny. Nominację poprzedziła wydana 20 maja br. pozytywna opinia Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Do czasu objęcia stanowiska dyrektora Podlaskiego Oddziału NFZ, pełniła funkcję naczelnika Wydziału Obsługi Klientów i Profilaktyki w Podlaskim Oddziale Wojewódzkim NFZ. Ma tytuł radcy prawnego, ukończyła też studia podyplomowe w zakresie zarządzania i administracji zdrowiem publicznym. Całe życie zawodowe związana z ubezpieczeniem zdrowotnym. Zaczynała pracę w  Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego potem pracowała w Podlaskiej Regionalnej Kasie Chorych i NFZ. 

Źródło: Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ
Fot. Ministerstwo Zdrowia