RODZINA

Wasilków, dobrym miejscem dla młodych rodzin z dziećmi

Gmina Wasilków, to zdecydowanie korzystne do zamieszkania miejsce, szczególnie dla młodych rodzin z dziećmi. Od dwóch lat może poszczycić się najwyższym samorządowym becikowym w województwie podlaskim. Wynosi ono, aż 1500 zł niezależnie od dochodów. Kolejnym prorodzinnym krokiem jest decyzja władz o powstaniu miejskiego żłobka.

Gmina Wasilków, podejmuje wiele działań zachęcających do osiedlania się na jej terenie nowych mieszkańców. Szczególny nacisk, kładzie się tu na działania mające na celu ułatwienie życia młodych rodzin z dziećmi. Przykładem tego, jest fakt, że Wasilków, od dwóch lat może poszczycić się najwyższym samorządowym becikowym w województwie podlaskim. Jest to kwota 1500 złotych i jest stałą kwotą, przyznawaną niezależnie od dochodów rodziców. Program jest ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców. Jest tylko jeden warunek, który należy spełnić: rozliczanie podatku dochodowego w gminie Wasilków.

Tylko te osoby, które wskazują w deklaracji PIT Wasilków jako miejsce zamieszkania, mogą otrzymać becikowe w wysokości 1500 złotych.

Następnym krokiem, mającym na celu wsparcie rodzin z małymi dziećmi, jest umożliwienie mamom, podjęcie bądź kontynuowanie pracy, po urodzeniu dziecka. W tym celu należy zapewnić opiekę ich dzieciom. Aktualnie w Wasilkowie funkcjonują prywatne podmioty prowadzące żłobki, a mieszkańcy rozliczający PIT w tej gminie, mogą ubiegać się o dotację w wysokości 400 zł miesięcznie do każdego dziecka, dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny przewidziane są dodatkowe ulgi. Jednak mieszkańcy sygnalizowali, że potrzebny jest żłobek samorządowy.

Pierwszy publiczny żłobek w Wasilkowie

Gmina wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, postarała się o uzyskanie dofinansowania zewnętrznego na utworzenie pierwszego publicznego miejskiego żłobka w Wasilkowie. Żłobek powstanie przy ulicy Sienkiewicza 24, tuż obok jest przedszkole, co ma szczególne znaczenia, jeśli w rodzinie są różne wiekowo dzieci.

Na tą inwestycję gmina otrzymała łączną kwotę dofinansowania w wysokości 3 663 045,09 zł, które zostało udzielone w ramach programu „Maluch +” na lata 2022–2029 współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego. Realizacja inwestycji powinna nastąpić do 2026 roku.

Źródło i fot.: Miasto i Gmina Wasilków/Facebook
opr.: mm