WIADOMOŚCI

Świadczenie honorowe dla 100-latków

Aktualnie wysokość świadczenia honorowego, dla seniora który ukończył sto lat po 28.02.2021 r., wynosi 4 512,41 zł brutto. Świadczenie przysługuje nie tylko dotychczasowym klientom ZUS, ale również stulatkom, którzy do tej pory nie pobierali emerytury lub renty z żadnej instytucji.

Najstarsza emerytka, zamieszkująca w naszym województwie, która otrzymuje z ZUS świadczenie honorowe ukończyła 5 miesięcy temu 110 lat. Takich osób, które przekroczyły setkę w Podlaskiem jest 83.

– Każdy nestor, który ukończy 100 lat, ma prawo do świadczenia honorowego. Zakład wypłaca ten dodatek co miesiąc jako zwiększenie do pobieranego świadczenia lub samodzielnie, gdy stulatek nie otrzymywał do tej pory z ZUS żadnej emerytury czy też renty. Kwota dla nowych świadczeniobiorców, to kwota bazowa obowiązująca od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. Dodatek za 100 lat co roku jest wyższy, jednak raz przyznany nie podlega waloryzacji, co powoduje, że emeryci otrzymują równe kwoty tego samego świadczenia. – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Obecnie wysokość świadczenia honorowego, dla osób które ukończyły sto lat po 28.02.2021 r., wynosi 4 512,41 zł brutto. Świadczenie wypłacane jest nie tylko dotychczasowym klientom ZUS, ale również stulatkom, którzy do tej pory nie pobierali emerytury lub renty z żadnej instytucji. Im także przysługuje świadczenie w szczególnym trybie za ukończenie stu lat.

Kiedy 100-latek musi składać wniosek

Osoby, które otrzymują emeryturę lub rentę z ZUS, nie muszą składać żadnego wniosku, żeby dostać dodatkowo premię honorową. W przypadku takich klientów Zakład sam załatwia formalności związane z przyznaniem dodatku. Inaczej jest z seniorami, którzy nie pobierają emerytury lub renty z żadnej instytucji. Oni również mają prawo do świadczenia honorowego, ale muszą w tym celu złożyć wniosek w ZUS i przedstawić dokument potwierdzający datę urodzenia – wyjaśnia rzeczniczka.

Najstarsi w województwie podlaskim

Najstarsza seniorka, której białostocki Oddziału ZUS wypłaca świadczenie honorowe mieszka w Lipsku. Emerytka we wrześniu ubiegłego roku ukończyła 110 lat. Ponieważ pobiera już dodatek honorowy przez ponad 10 lat to jego kwota wynosi 2 822,66 zł brutto. Najstarszy mężczyzna, któremu podlaski ZUS wypłaca świadczenie honorowe, w listopadzie skończył 104 lat, a mieszka w Bielsku Podlaskim. Wysokość jego gratyfikacji to 3 536,87 zł brutto i jest niższe się od aktualnie obowiązującej kwoty o blisko 1 000 zł.

ZUS nie jest jedyną instytucją, która dla swoich emerytów i rencistów, którzy ukończyli 100 lat wypłaca świadczenie honorowe. Oprócz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych takie wypłaty realizują również KRUS i resortowe zakłady emerytalne: MSWiA i MON.

Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego
fot. pixabay