WIADOMOŚCI

Zmodernizowany internat w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Budynek internatu w Zespole Szkół Zawodowych nr 2, mieszczący się w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 62, jest już po termomodernizacji. Dzięki tej inwestycji uczniowie mają zapewnione komfortowe warunki do mieszkania i nauki. Wykonane prace gwarantują placówce oszczędności.

Prace w budynku internatu w ZSZ nr 2 kosztowały ponad 6,65 mln zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Roboty budowlane objęły m.in. docieplenie ścian zewnętrznych budynku, stropu nad ostatnią kondygnacją i posadzki w piwnicy, zmianę warstw pokrycia dachowego oraz wykonanie nowych obróbek blacharskich i dachowych. Dobudowano dwie klatki schodowe, wykonano windę i nowe schody żelbetowe wewnątrz budynku, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. W ramach inwestycji powstały też nowe dojazdy, plac gospodarczy, droga pożarowa z nawrotem, ciągi komunikacyjne, zatoka parkingowa na 8 stanowisk (w tym 1 – dla niepełnosprawnych) i pochylnia dla niepełnosprawnych.

Zostały zmodernizowane wszystkie instalacje sanitarne wewnętrzne. Przebudowano przyłącze gazowe, wykonano przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji deszczowej, doziemne instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacyjnej. Wymieniono też oprawy oświetleniowe oraz instalacje: przeciwporażeniową, przeciwprzepięciową i połączeń wyrównawczych. Zmodernizowano instalację odgromową.

Źródło informacji: UM Białystok
fot. Marcin Jakowiak