Motoryzacja

Utrudnienia w ruchu

Kierowcy podróżujący ulicą Swobodną i Antoniuk Fabryczny, w Białymstoku, w najbliższych dniach mogą spodziewać się utrudnień, szczególnie w rejonie skrzyżowania tych ulic.

Zarząd Dróg Miejskich informuje, że od dnia 26.05.2023 r. od godzin porannych do dnia 07.06.2023 r. wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym na skrzyżowaniu ul. Swobodnej i ul. Antoniuk Fabryczny.

Utrudnienia polegać będą na zawężeniu wlotu ul. Swobodnej od ul. Antoniuk Fabryczny. Dodatkowo wprowadzony zostanie zakaz skrętu w ul. Szeroką od strony ul. Swobodnej.

Powyższe utrudnienia związane są z budową sieci kanalizacyjno-sanitarnej przez prywatną firmę na zlecenie Lidl Polska Sp. z o.o.

Źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Białymstoku