WIADOMOŚCI

Jedna koperta – dwie decyzje

Jeszcze pod koniec kwietnia ZUS rozpocznie wysyłkę korespondencji do emerytów i rencistów. W jednej kopercie świadczeniobiorcy otrzymają dwie decyzje, jedną o nowej wysokości emerytury lub renty po waloryzacji, a drugą o przyznaniu tzw. „trzynastki”.

Emeryci i renciści w liście z ZUS-u znajdą informację dotycząca kwoty o jaką podwyższona im została od marca emeryturę lub rentę, a także dowiedzą się, że Zakład przyznał im i wypłacił w kwietniu dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, czyli tzw. „trzynastkę”.

Trzynastą emeryturę otrzymali już świadczeniobiorcy z terminami płatności 1, 5, 6, 10, 15 i 20 kwietnia, teraz pora na ostatni termin wypłaty świadczeń, czyli 25. kwietnia. – W tym dniu najwięcej mieszkańców z naszego regionu otrzymuje swoje świadczenia, bo aż 33 proc. Trafią one do ponad 71 tys. osób w łącznej kwocie 113 mln. zł. Jeszcze przed majówką dodatkowe świadczenia odbierze również ponad tysiąc osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne. Łącznie w województwie podlaskim trzynastą emeryturę otrzyma 212,6 tys. uprawnionych, a kwota przekazowych należności wyniesie 337,7 mln zł.- informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Pod koniec kwietnia ZUS rozpocznie wysyłkę listów do emerytów i rencistów. Niektórzy klienci już pytają o tę korespondencję, zapewne z niecierpliwością oczekują informacji z ZUS, o podwyższonych i przyznanych świadczeniach. – Przypomnę tylko, że wypłata zwaloryzowanych świadczeń nastąpiła w marcu, a pieniądze z „trzynastki” już trafiły do dużej części uprawnionych – wyjaśnia rzeczniczka.

Rekordowa waloryzacja

W tym roku waloryzacja była na rekordowym poziomie, bo świadczenia wzrosły o 14,8 proc. Była też zastosowana gwarantowana kwoty podwyżki – 250 zł brutto, dzięki czemu od marca minimalna emerytura wynosi 1588,44 zł brutto.

Waloryzacja dotyczy takich świadczeń jak: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne. Zwaloryzowane zostały świadczenia, których prawo do wypłaty przysługiwało na 28 lutego 2023 r.

Tegoroczna wysokość „trzynastki” to 1588,44 zł brutto. Ze świadczenia jest potrącany podatek i składka zdrowotna. Kwota netto dodatkowej gratyfikacji nie dla wszystkich będzie jednakowa, ponieważ uzależniona jest od kwoty pobieranego świadczenia podstawowego. W jakiej wysokości brutto jest świadczenie po waloryzacji, czy też ile „na rękę” wyniosła „trzynastka”, a także w jakiej wysokości są potrącenia z tytułu podatku czy składki zdrowotnej – o tym wszystkim świadczeniobiorcy dowiedzą się z listu z ZUS.

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego