WIADOMOŚCI

Inwestycje na drogach osiedlowych

W tym roku Miasto Białystok zakończyło prace na 17 ulicach osiedlowych. Największą i najkosztowniejszą inwestycją była budowa ulicy Depowej.

Wcześniej ulica Depowa była tylko wąską jezdnią z betonu asfaltowego, bez chodników. Piesi musieli korzystać z gruntowych poboczy. Przebudowa tej ulicy rozpoczęła się na początku 2021 r.

– Była to inwestycja bardzo ważna i potrzebna – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Dzięki niej poprawił się komfort życia okolicznych mieszkańców i przedsiębiorców. Powstanie nowej drogi ułatwia przemieszczanie się z południowo-wschodniej części miasta w kierunku centrum – Depowa łączy ulice Składową i Kopernika.

Wyłoniona w przetargu firma STRABAG miała za zadanie wybudowanie nowej jezdni o długości 1254 m (wraz z 3 sięgaczami). Powstały tam także chodniki i zatoki postojowe. Wybudowano ścieżkę rowerową i ciąg pieszo-rowerowy oraz parkingi. Jest również nowa infrastruktura techniczna (kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne). Ponadto – we współpracy z Wodociągami Białostockimi – wykonano magistralę wodociągową i sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Koszt robót budowlanych wyniósł ponad 9,6 mln zł.  

W ramach inwestycji osiedlowych zakończyły się także prace prowadzone między innymi na ul. Miętowej, Ogrodniczki, Jaroszówka, Wołyńskiej, Ordynackiej. Na wielu ulicach osiedlowych zbudowano lub zmodernizowano oświetlenie uliczne (m.in. na Magazynowej, Handlowej, Hurtowej, Fiedorowicza, Studziennej, Augustowskiej, Żytniej, Angielskiej, Grunwaldzkiej). Obecnie budowa inwestycji osiedlowych nadal trwa. Prace prowadzone są między innymi na ul. Miłosza, Kazaneckiego i Szewki, Brzoskwiniowej.

W budżecie Miasta Białystok na ten rok na drogi osiedlowe przeznaczono 30 mln 721 tys. zł.

UM Białystok
fot. Adam Ludwiczak