WIADOMOŚCI

Wypłaty czternastek dla emerytów i rencistów

5 i 6 września 1,2 mln emerytów i rencistów otrzymało czternastą emeryturę o łącznej wartości 1,4 mld zł. Kolejni uprawnieni otrzymają świadczenie 10,15 lub 20 września. W województwie podlaskim w tych dniach dodatkową gratyfikację otrzymało 33 tys. uprawnionych na łączną kwotę 41 mln zł.

Czternastkę wypłacamy już od 25 sierpnia. Wszystkie uprawnione osoby otrzymują ją wraz z świadczeniem głównym, w standardowym terminie wypłaty swoich świadczeń. Do tej pory dla mieszkańców naszego regionu wypłaciliśmy128 mln zł dla 104 tys.emerytów i rencistów. W całym kraju dodatkowe świadczenie otrzymało 3,6 mln osób w łącznej kwocie 4,4 mld zł. Zdecydowana większość z nich, bo ok 80 proc. otrzymała świadczenia w pełnej wysokości, czyli 1338,44 zł brutto. Kolejni uprawnieni otrzymają dodatkowe świadczenie 10,15 lub 20 września razem z bieżącą emeryturą lub rentą – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Prawo do czternastki mają osoby, które na 24 sierpnia, czyli dzień poprzedzający pierwsze wypłaty pobierali jedno z długoterminowych świadczeń, np. emeryturę, rentę czy świadczenie przedemerytalne. Czternastki nie otrzymają osoby ze świadczeniem zawieszonym, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

Świadczenie na rękę w pełnej wysokości wynosi 1217,98 zł. Na pełną kwotę mogą jednak liczyć osoby, których świadczenie podstawowe np. emerytura, renta nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku osób ze świadczeniem o wysokości powyżej 2900 zł czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Świadczenie nie będzie jednak przyznawane, jeśli kwota czternastej emerytury będzie niższa niż 50 zł. Zatem na „czternastkę” mogą liczyć osoby, których emerytura czy renta nie przekracza 4188,44 zł brutto.

Czternasta emerytura trafi w sumie do 9 mln emerytów, rencistów, w tym 8,1 mln z ZUS. Przyznaje się ją z urzędu, to oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku, aby otrzymać pieniądze.

W ubiegłym roku w województwie podlaskim ZUS wypłacił 194 tys. „czternastek” na łączną kwotę blisko 228 mln zł. Pełną kwotę „czternastki” w naszym regionie otrzymało wówczas 165 tys. osób.

Tekst i fot.: Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego