WYDARZENIA NADCHODZĄCE

Rajd śladami V i VI Wileńskiej Brygady Armii Krajowej

Zapraszamy do wzięcia udziału w XIV Podlaskim Rajdzie Pieszym Śladami V i VI Wileńskiej Brygady Armii Krajowej! Rajd odbędzie się w dniach: 7-12 sierpnia 2022 r. 

Główne zadania rajdowe to pokonanie pieszo tras, które przed laty przemierzali żołnierze zbrojnego podziemia. Po drodze uczestnicy będą wykonywać powierzone im zadania-rozkazy.

Zasadnicza część rajdu odbędzie się na terenie powiatu siemiatyckiego, gdzie uczestnicy operować będą w okolicach miejscowości najważniejszych dla partyzanckich historii tego terenu, takich jak: Miodusy Pokrzywne, Perlejewo, Czaje-Wólka, Śledzianowo, Pobikry. Baza rajdowa znajdować się będzie w Drohiczynie.
Zapraszamy grupy młodzieżowe (max. 6-osobowe) wraz z pełnoletnimi opiekunami, które od rozpoczęcia rajdu przemianowane zostaną na szwadrony 5 Wileńskiej Brygady AK. Istnieje również możliwość zgłaszania się pojedynczych osób dorosłych. 

Osoby ze specjalnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej mogą zgłaszać chęć udziału w wydarzeniu pod numerem telefonu: 693-722-162 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: chmielinska.marta@gmail.com

Dowódca szwadronu zobowiązany jest do przesłania zgłoszenia grupy do 2 sierpnia 2022 r. do godz. 23:59. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: stowarzyszenie.alalongue@gmail.com

W zgłoszeniu należy podać liczbę uczestników grupy, ich dane (imię i nazwisko) oraz numer kontaktowy do Dowódcy.  Udział w rajdzie jest bezpłatny.

Tekst i grafika: IPN Białystok