WIADOMOŚCI

Nowa tablica trwania życia, nie wszyscy z niej skorzystają…

Od 1 kwietnia 2022 r. obowiązuje nowa, korzystniejsza tablica trwania życia. Nie każdy jednak może z niej skorzystać, a mimo to wielu seniorów składa wnioski o przeliczenie swojego świadczenia. Z tablicy nie skorzystają m.in. osoby urodzone przez 1949 r.

– Tablice trwania życia przedstawiają przeciętną liczbę miesięcy, jaką mają do przeżycia osoby w wieku od 30 do 90 lat. Zmieniają się co roku i obowiązują od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku. Są kluczowym elementem przy wyliczaniu emerytur z tzw. nowego systemu – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Nowa tablica jest korzystniejsze niż w poprzednich latach. Nic więc dziwnego, że wielu seniorów chce mieć wyższą emeryturę i składa do ZUS-u wnioski o przeliczenie swojego świadczenia z uwzględnieniem nowej tablicy. Większość z tych wniosków nie ma jednak żadnych podstaw i poskutkuje odmową przeliczenia emerytury.

Z nowej tablicy nie skorzystają m.in. niepracujący emeryci z tzw. starego systemu, czyli osoby urodzone przed 1949 r.

Aktualna tablica średniego dalszego trwania życia obowiązuje od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. i co do zasady dotyczą osób, które nie przeszły jeszcze na emeryturę. ZUS będzie korzystał z niej do obliczenia emerytury dla osób, które przejdą na to świadczenie między kwietniem br. a marcem przyszłego roku.

– Osoby, które kończą wiek emerytalny w tym okresie wynoszący 60 lat w przypadku kobiety i 65 lat dla mężczyzny, nie muszą wcale spieszyć się ze złożeniem wniosku, aby skorzystać z tegorocznej tablicy. Przyznając emeryturę, ZUS bierze pod uwagę tablicę trwania życia, która obowiązuje w momencie wpływu wniosku o emeryturę i w momencie ukończenia wieku emerytalnego. Wybiera zawsze korzystniejszy wariant. Natomiast osoby, które mimo ukończenia wieku emerytalnego odłożyły decyzję o przejściu na świadczenie, będą mogły skorzystać z nowej tablicy, o ile zakończą zatrudnienie do 30 marca 2023 r. i złożą wniosek o emeryturę do 31 marca 2023 r. – wyjaśnia rzeczniczka.

Aktualnie obowiązującą tablicę zastosujemy również w przypadku osób, które mają już przyznaną emeryturę z nowego systemu, ale wypłata świadczenia jest zawieszona ze względu na nierozwiązanie stosunku pracy. By tak się stało, muszą zakończyć zatrudnienie do 30 marca 2023 r. i złożyć wniosek o podjęcie wypłaty emerytury nie później niż do 31 marca 2023 r.

Z nowej tablicy skorzystają również osoby, które mają już ustalone prawo do tzw. nowej emerytury, a po przyznaniu świadczenia pracowały i odprowadzały składki emerytalne. Raz na rok lub po ustaniu zatrudnienia mogą je sobie doliczyć do świadczenia. Jeśli wniosek o doliczenie składek złożą do 31 marca 2023 r., to przy obliczeniu kwoty dotyczącej tylko tej części zwiększenia, zastosujemy średnie dalsze trwanie życia z aktualniej tablicy.

Z najnowszej tablicy skorzystają również kobiety, które pobierają okresową emeryturę kapitałową, o ile do 31 marca 2023 r. osiągną powszechny wiek emerytalny przewidziany dla mężczyzny (czyli 65 lat) lub prawo do okresowej emerytury kapitałowej wygaśnie wcześniej. Jeśli tak się stanie, to w dniu, w którym kobieta kończy 65 lat, ZUS z urzędu ponownie ustali wysokość emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wówczas zgromadzone na indywidualnym koncie i subkoncie składki oraz kapitał zostaną podzielone przez dalsze średnie trwanie życia obowiązujące w dniu 65. urodzin.

Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego
fot. pixabay.com