NIERUCHOMOŚCIWarto wiedzieć

Kolejny bank udzieli gwarancji wkładu własnego BGK

Do Banku Pekao S.A. dołączył PKO Bank Polski, który podpisał umowę o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Oznacza to, że już wkrótce w ofercie PKO BP pojawią się kredyty mieszkaniowe z gwarancją wkładu własnego.

Obecnie trwają zaawansowane rozmowy z innymi bankami, które są zainteresowane produktem i podpisaniem umowy z BGK jeszcze w czerwcu. Oznacza to, że do programu sukcesywnie dołączać będą kolejne banki, o czym BGK będzie na bieżąco informował na swojej stronie internetowej.

Z rozmów pomiędzy BGK a bankami kredytującymi wynika, że część z nich planuje wdrożenie produktu tak szybko, jak to możliwe. Dlatego w bankach, które już podpisały umowę o współpracy z BGK, pomimo trwających prac nad wdrożeniem produktu do ich sieci sprzedaży, klienci już teraz będą mieli możliwość zapoznania się z programem oraz przygotowania się do wnioskowania o kredyt z gwarancją wkładu własnego.

Gwarancje wkładu własnego udzielane przez BGK polegają na zabezpieczeniu części kredytu, zaciąganego na cele mieszkaniowe odpowiadającej wartości niewniesionego wkładu własnego.

Taki kredyt może być przeznaczony na:
  • zakup mieszkania,
  • domu
  • lub budowę domu.

Maksymalna kwota gwarancji nie może przekroczyć 100 tys. zł i może wynosić nie mniej niż 10 proc., a nie więcej niż 20 proc. wydatków na cele mieszkaniowe, na które zaciągany jest kredyt.

Źródło informacji: BGK
fot. mm