NIERUCHOMOŚCI

Mieszkania komunalne dla białostoczan

Nowy blok ze 186 mieszkaniami i podziemnym garażem zostanie wybudowany przez Zarząd Mienia Komunalnego na osiedlu Bema w Białymstoku. Inwestycja ma zakończyć się w połowie 2024 roku. Będzie kosztować ponad 57 mln zł. Miasto otrzymało na ten cel dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości ponad 32 mln zł.

To już kolejna inwestycja Zarządu Mienia Komunalnego w tej lokalizacji. W latach 2016-2017 Miasto przekazało białostoczanom 171 lokali mieszkalnych w trzech nowo wybudowanych blokach. Nowy budynek, który stanie między ulicami gen. J. Bema i Depową, będzie miał 186 mieszkań o powierzchni od 25 do 58 m2. Przewidziano również lokale bez barier architektonicznych dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

– Umowa na tę inwestycję została już podpisana. Zakończenie budowy powinno nastąpić na przełomie czerwca i lipca 2024 roku

– powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

W garażu podziemnym będzie 90 miejsc postojowych. Garaż wolnostojący, wielopoziomowy zapewni 79 miejsc postojowych. Powstanie też droga wewnętrzna z 73 miejscami postojowymi, ścieżką rowerową, chodnikami i zjazdami do garaży podziemnych. Zostanie wybudowana także infrastruktura techniczna: instalacja wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, podziemny zbiornik retencyjny wód deszczowych, przyłącze elektryczne, kanalizacja kablowa i telekomunikacyjna. Wykonawcą inwestycji jest R/S Budownictwo S.A.

Zarząd Mienia Komunalnego od 2007 r. wybudował 451 lokali mieszkalnych, 12 garaży, 147 miejsc parkingowych (w budynkach). W końcu 2020 roku Miasto Białystok przekazało mieszkańcom dwa nowe bloki ze 113 lokalami przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej. Była to inwestycja zrealizowana przez Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które od 1997 roku wybudowało już 51 bloków (2689 lokali mieszkalnych), 73 lokale użytkowe i 328 garaży.

Anna Kowalska/UM Białystok
fot. Adama Ludwiczak