Warto wiedzieć

Zawieszenie kursów linii 113 do Dobrzyniewa

Wójt Dobrzyniewa Dużego nie podpisał z Miastem Białystok aneksu do porozumienia komunikacyjnego w wymaganym terminie tj. do 13 maja. W związku z tym nie jest możliwe dalsze obsługiwanie linii 113 przez Białostocką Komunikację Miejską. Linia zostaje zawieszona od poniedziałku (16 maja) .

Linia 113 BKM została uruchomiona 1 lutego 2022 r. w miejsce linii 106. Brak porozumienia co do warunków obsługi linii uniemożliwiają dalsze funkcjonowanie BKM na terenie gminy Dobrzyniewo Duże.

Linia 113 kursowała na trasie:
  • W kierunku Dobrzyniewa Dużego:
    • PIASTOWSKA/PĘTLA (nr inw. 104)
    • Branickiego
    • al. Piłsudskiego
    • Dąbrowskiego
    • Antoniukowska
    • Antoniuk Fabryczny
    • Produkcyjna
    • Fasty Rolna
    • Dobrzyniewska
    • Dobrzyniewo Fabryczne
    • Ogrodniki
    • Dobrzyniewo Kościelne
      • Szosa Ełcka
    • Dobrzyniewo Duże ul. Szkolna
      • Lipowa
      • DOBRZYNIEWO DUŻE / SKLEP (nr inw. 886).
  • W kierunku Białegostoku:
    • Dobrzyniewo Duże
      • ul. Lipowa
      • Białostocka
      • Kościelna
    • Dobrzyniewo Kościelne
    • Ogrodniki
    • Dobrzyniewo Fabryczne
    • Fasty ul. Dobrzyniewska
    • Rolna
    • Białystok ul. Produkcyjna
    • Antoniuk Fabryczny
    • Antoniukowska
    • Dąbrowskiego
    • Al. Piłsudskiego
    • Branickiego
    • PIASTOWSKA/PĘTLA.

Wójt gminy Dobrzyniewo Duże został poinformowany o konsekwencjach niepodpisania aneksu z odpowiednim wyprzedzeniem.

UM Białystok
zdjęcie archiwalne – fot. Marcin Jakowiak