Warto wiedzieć

Zawieszenie kursów linii 113 do Dobrzyniewa

Wójt Dobrzyniewa Dużego nie podpisał z Miastem Białystok aneksu do porozumienia komunikacyjnego w wymaganym terminie tj. do 13 maja. W związku z tym nie jest możliwe dalsze obsługiwanie linii 113 przez Białostocką Komunikację Miejską. Linia zostaje zawieszona od poniedziałku (16 maja) .

Linia 113 BKM została uruchomiona 1 lutego 2022 r. w miejsce linii 106. Brak porozumienia co do warunków obsługi linii uniemożliwiają dalsze funkcjonowanie BKM na terenie gminy Dobrzyniewo Duże.

Linia 113 kursowała na trasie:
 • W kierunku Dobrzyniewa Dużego:
  • PIASTOWSKA/PĘTLA (nr inw. 104)
  • Branickiego
  • al. Piłsudskiego
  • Dąbrowskiego
  • Antoniukowska
  • Antoniuk Fabryczny
  • Produkcyjna
  • Fasty Rolna
  • Dobrzyniewska
  • Dobrzyniewo Fabryczne
  • Ogrodniki
  • Dobrzyniewo Kościelne
   • Szosa Ełcka
  • Dobrzyniewo Duże ul. Szkolna
   • Lipowa
   • DOBRZYNIEWO DUŻE / SKLEP (nr inw. 886).
 • W kierunku Białegostoku:
  • Dobrzyniewo Duże
   • ul. Lipowa
   • Białostocka
   • Kościelna
  • Dobrzyniewo Kościelne
  • Ogrodniki
  • Dobrzyniewo Fabryczne
  • Fasty ul. Dobrzyniewska
  • Rolna
  • Białystok ul. Produkcyjna
  • Antoniuk Fabryczny
  • Antoniukowska
  • Dąbrowskiego
  • Al. Piłsudskiego
  • Branickiego
  • PIASTOWSKA/PĘTLA.

Wójt gminy Dobrzyniewo Duże został poinformowany o konsekwencjach niepodpisania aneksu z odpowiednim wyprzedzeniem.

UM Białystok
zdjęcie archiwalne – fot. Marcin Jakowiak