RODZINA

Opieka wytchnieniowa w Białymstoku

Członkowie rodzin i opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą skorzystać z usług proponowanych przez Miasto obejmujących opiekę wytchnieniową. W Białymstoku funkcjonują 3 mieszkania wytchnieniowe. Miasto pozyskało także środki na opiekę w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub w innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu lub opiekuna prawnego.

Po raz czwarty Miasto Białystok przystąpiło do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W 2022 r. Miasto na realizację projektu otrzymało ponad 930 tys. zł dofinansowania.

Z programu mogą skorzystać członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagającymi stałej lub długotrwałej opieki, a także sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Opieka będzie realizowana w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością lub w innym miejscu wskazanym prze uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego.

Od stycznia 2019 r. w mieście cały czas funkcjonują również trzy mieszkania wytchnieniowe dla dorosłych osób – ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym i znacznym.

– Proponując różne formy opieki wytchnieniowej chcemy wesprzeć członków rodziny i opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią stałą opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Tym ludziom bardzo potrzebna jest doraźna, czasowa pomoc właśnie w takiej formie. Dla rodziców i opiekunów daje to możliwość odpoczynku w ciągłym sprawowaniu opieki, zadbania o własne zdrowie i samopoczucie, natomiast dla dorosłych osób niepełnosprawnych to możliwość podtrzymania nabytych umiejętności – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.

Opiekę w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością lub w innym wskazanym miejscu będą realizowały dwa podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert. Są to: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „AKTYWNI” w Białymstoku i Spółdzielnia Socjalna „SUKURS” w Zaściankach.

Wsparcie to będzie udzielane na pisemny wniosek opiekuna sprawującego opiekę na podstawie decyzji wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Wniosek o przyznanie usługi należy złożyć w Zespole Pracowników Socjalnych odpowiednim dla miejsca zamieszkania.

Dofinansowanie z Ministerstwa rodziny i polityki społecznej

UM Białystok
fot. pixabay.com