WIADOMOŚCI

PGE Dystrybucja w trosce o bezpieczeństwo bocianów

PGE Dystrybucja w okresie zimowym przygotowywała się do kolejnego „bocianiego sezonu”, odciążając i stawiając nowe platformy pod gniazda. Jest to jedno z działań nakierowanych na dbanie o bociany, które ze względu na umiejscowienie swoich gniazd na słupach energetycznych, są szczególnie narażone na ryzyko porażenia prądem.

PGE Dystrybucja od ponad 30 lat buduje dla bocianów specjalne platformy wynoszone ponad słupy energetyczne. Konstrukcje te zapobiegają bezpośredniemu kontaktowi bocianów z liniami energetycznymi, co znacząco redukuje niebezpieczeństwo porażenia prądem – szczególnie wśród młodych osobników, które dopiero uczą się latać. Obecnie, na obszarze działania spółki zamontowanych jest ponad 27,7 tys. platform z czego blisko połowa na terenie działania białostockiego oddziału PGE Dystrybucja. W 2021 roku w Spółce podjęto prawie 1,2 tys. interwencji przy bocianich gniazdach, polegających m.in. na ich odciążaniu.

PGE Dystrybucja prowadzi też współpracę z ornitologami. W 2021 roku, działając z Małopolskim Towarzystwem Ornitologicznym, przeprowadziła obrączkowanie 700 bocianów w południowej części Polski. Dzięki obrączkowaniu ornitolodzy i miłośnicy tych ptaków będą mogli poznać trasy migracji, długość życia, miejsca zimowania i lęgów. Tego typu informacje pozwolą ustalić obszary chronione dla bocianów, a także ograniczyć potencjalne zagrożenia ze strony infrastruktury energetycznej.

Dzięki zaangażowaniu Spółki można również obserwować ptaki na żywo. Właśnie na platformach umieszczanych na słupach energetycznych ornitolodzy instalują sprzęt do nagrywania. Coraz popularniejsze są tzw. kamerki live, gdzie na żywo prezentowane jest życie ptaków w ich gnieździe. W tym roku również będziemy mogli podglądać bocianią rodzinę w miejscowości Jaczno (woj. podlaskie). Na słupie linii napowietrznej niskiego napięcia (nN) zainstalowano konstrukcję z kamerką umożliwiająca podgląd gniazdowania bociana białego. Kolejna z takich kamer znajduje się pod Suwałkami w Sidorówce.

W Oddziale Białystok– tylko w poprzednim sezonie zimowym zainstalowano prawie 140 nowych platform. Dokonano blisko 300 prac związanych z odciążaniem gniazd– gniazdo bociana może ważyć nawet tonę, dlatego tak istotne jest monitorowanie jego stanu poza okresie ochronnym. Dzięki tym pracom ptaki mogą na wiosnę wrócić do Polski i zająć zabezpieczone i przygotowane dla nich gniazda.

Przez wiele lat białostocki Oddział Spółki współpracował też z Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków. Wspólnie zrealizowano projekt, polegający m.in. na zabezpieczeniu sieci elektroenergetycznej w celu uchronienia ptaków przed kolizjami i śmiertelnymi porażeniami prądem.

Spółka podejmuje również szereg innych działań związanych z ochroną ptaków przed porażeniem prądem, m.in. budowę linii w pełni izolowanych, bezpiecznych dla środowiska. Ponadto na przewodach linii, które biegną nad akwenami wodnymi, montowane są specjalne kule, których zadaniem jest alarmowanie nadlatującego ptactwa. PGE Dystrybucja umieszcza też konstrukcje na słupach przelotowych linii 110 kV czy też osłony na stacjach transformatorowych 15/0,4 kV i izolatorach linii 15 kV – ich zadaniem jest ochrona ptaków, poprzez uniemożliwienie im lądowania na tego typu urządzeniach.

Agnieszka Bajerska – PGE Dystrybucja S.A.
fot.: PGE Dystrybucja S.A.