Przestępczość

Odzyskano ponad 20 mln zł należnego podatku

  • Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła firmę, która oszukiwała na podatku VAT.
  • W wyniku kontroli mazowiecka spółka działająca w branży budowlanej wpłaciła zaległy podatek wraz z odsetkami – łącznie ponad 23 mln zł.

Pracownicy KAS z Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku przeprowadzili kontrolę celno-skarbową w jednej z mazowieckich spółek, która działa w branży budowlanej.
Kontrolujący ustalili, że firma w latach 2018 – 2019 nie zadeklarowała podatku VAT od ok. 140 faktur wystawionych przez kilkudziesięciu podwykonawców za wykonane usługi budowlane. Ponadto spółka podawała w deklaracjach błędne kwoty należnego podatku od towarów i usług oraz dwukrotnie odliczyła podatek VAT z tej samej faktury.
Stwierdzone nieprawidłowości skutkowały uszczupleniami w zakresie podatku VAT.
Spółka zgodziła się z ustaleniami kontrolerów z podlaskiej KAS. Skorygowała złożone wcześniej deklaracje i wpłaciła ponad 23 mln zł zaległego podatku wraz z odsetkami za zwłokę.

st. asp. Maciej Czarnecki – Oficer prasowy Podlaskiej KAS