KULTURA I ROZRYWKAWIADOMOŚCI

Kapliczka w miejscowości Rudka w rejestrze zabytków

Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, podlaska konserwator zabytków, w dniu 10.12.2021 roku podpisała decyzję dotyczącą wpisania do rejestru zabytków województwa podlaskiego kapliczki przy skrzyżowaniu ul. Ciechanowieckiej i ul. Wolności w Rudce.

Kapliczkę wybudowano najprawdopodobniej w 3 ćw. XVIII w. Należy do najbardziej charakterystycznych obiektów murowanych tzw. małej architektury w regionie. Jest obiektem wolnostojącym, murowanym z cegły, tynkowanym na rzucie prostokąta. Została posadowiona na wysokim cokole z płycinami, w formie aediculi z niszą zamkniętą półkoliście, ujętą parą pilastrów toskańskich, w której znajduje się drewniana rzeźba św. Floriana. Kapliczkę zwieńczono profilowanym gzymsem, nakryto dachem półokrągłym, pokrytym dachówką.

Wartości artystyczne przedmiotowej kapliczce nadaje proporcjonalna, oryginalna, niezmieniona bryła. Ze względu na występujące w jej strukturze motywy pilastra toskańskiego czy płynność linii, kapliczka stanowi odzwierciedlenie sztuki barokowej. Stylistycznie i kompozycyjnie jest związana z założeniem kościelnym, bowiem została umiejscowiona na osi fasady kościoła parafialnego Świętej Trójcyodnosi się w decyzji o wpisie do rejestru prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz.

Kościół Świętej Trójcy jest przykładem architektury barokowej, został zaprojektowany w duchu baroku klasycyzującego, pozostającego pod wpływem architektury saskiej oraz oszczędnej w detalu i zrównoważonej w proporcjach architektury Tylmana von Gamerena. Od 1966 roku świątynia znajduje się w rejestrze zabytków województwa podlaskiego.

Zarówno świątynia Świętej Trójcy jak i przedmiotowa kapliczka są ważnym elementem religijnej świadomości wśród lokalnej społeczności. Stylistyka nowego zabytku stanowi uzupełnienie osiemnastowiecznej kompozycji założenia kościelnego.

Tekst – Joanna Tyszka – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku ,
fotografia – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku