RODZINA

Świadczenie 500 plus dla Ukraińców

Świadczenie wychowawcze Rodzina 500 plus mogą otrzymać obywatele Ukrainy, którzy zamieszkują na stałe w Polsce. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu cudzoziemca w Polsce i dostęp do rynku pracy.

Zanim wejdzie specjalna ustawa, przypominamy, że świadczenie wychowawcze 500 plus, ale też Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO)przysługują obywatelom Ukrainy na dotychczasowych zasadach. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli to dziecko zamieszkuje wspólnie z rodzicem oraz pozostaje na jego utrzymaniu – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Niezbędne dokumenty

Do takiego wniosku obywatel Ukrainy musi dołączyć dokument potwierdzający charakter pobytu w Polsce, np. kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, kartę stałego pobytu, ponadto musi też podać we wniosku nr PESEL dziecka. Jeśli dziecko nie ma nadanego numeru PESEL, to do wniosku rodzic lub opiekun musi dołączyć dodatkowo akt urodzenia dziecka wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Więcej informacji na temat niezbędnych dokumentów przy składaniu wniosku o świadczenia można znaleźć na stronie internetowej ZUS www.zus.pl, także w języku ukraińskim.

Wniosek tylko elektronicznie

Wniosek o świadczenie składany jest wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS, portalu Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną wielu polskich banków.

Jeśli rodzic legalnie przebywa w Polsce i ma dostęp do rynku pracy, a chciałby uzyskać pomoc w założeniu profilu PUE lub złożeniu elektronicznie wniosku o świadczenie zawsze może przyjść do pracowników ZUS, którzy służą pomocą. Wyjaśnią, powiedzą jakie dokumenty są niezbędne, a także pomogą w elektronicznym złożeniu wniosku– dodaje rzeczniczka.

Dodatkowo na stronie internetowej ZUS ukazały się już pierwsze informacje w języku ukraińskim. W serwisie na stronie internetowej ZUS-u są na bieżąco publikowane treści dotyczące warunków uzyskania: świadczeń rodzinnych, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń emerytalnych i rentowych.

Uchodźcy z Ukrainy

Obywatele Ukrainy – rodzice bądź opiekunowie, którzy wraz z dziećmi przekroczyli granicę Polski i przebywają na jej terenie w związku z konfliktem zbrojnym, obecnie nie posiadają karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Dlatego składanie wniosków o świadczenie wychowawcze przez te osoby będzie możliwe dopiero po wprowadzeniu odpowiednich przepisów prawa – wyjaśnia Katarzyna Krupicka.

Informacje na ten temat będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej ZUS.

Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego