WIADOMOŚCIZDROWIE

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – nowe ośrodki

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ sukcesywnie zwiększa liczbę miejsc udzielania świadczeń, gdzie pacjenci mogą otrzymać pomoc psychiatryczną i psychologiczną. Ostatnio zakontraktował dwa nowe ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w: Wysokiem Mazowieckiem i Hajnówce. Ponadto, w Łomży dokupiony został nowy zakres świadczeń: świadczenie terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi (podwójna diagnoza).

Nowe ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w ramach pierwszego poziomu referencyjnego, które ruszyły pod koniec 2021 r., mieszczą się w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Rynek Piłsudskiego 23 oraz w Hajnówce przy ul. 3 Maja 59 Ł. Pierwszy z nich prowadzi Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, drugi Przystań Psychologiczna Sp. z. o. o.

Warto przypomnieć, że od 1 lipca 2021 r., kiedy to Podlaski Oddział NFZ zakontraktował ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Siemiatyczach, Zambrowie oraz miejscowości Sławiec w powiecie łomżyńskim w województwie podlaskim funkcjonowało piętnaście tego typu poradni, teraz ich liczba wzrosła do siedemnastu. Poniżej pełny wykaz z numerami kontaktowymi i adresami placówek.

Lista  ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży na terenie województwa podlaskiego:
 • Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach, Augustów, ul. Nowomiejska 41, tel. 508 280 634
 • Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach, Becejły 7, kom. 508 280 126
 • Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach, Sejny, ul. Wojska Polskiego 60d, tel. 508 280 439
 • Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach, Sokółka, ul. Broniewskiego 2, tel.    508 280 237
 • Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach, Suwałki, ul. Szpitalna 62, tel. 508 280 652
 • ANIMUS Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychiatrycznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, Bielsk Podlaski, ul. Żwirki i Wigury 83, tel. 794 908 839
 • Szpital Ogólny im. dr. W. Ginela w Grajewie, Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34, tel. 86 272 32 71 wew. 248
 • Szpital Ogólny w Kolnie, Kolno, ul. Wojska Polskiego 69, tel. 86 273 93 68
 • Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, Łomża, ul. Skłodowskiej-Curie 1, tel. 86 216 67 03, 575 663 830
 • Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży,  Sławiec, ul DŁUGA 22, tel.  86 216 67 03, 664 010 978
 • Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, Wysokie Mazowieckie, ul. Rynek Piłsudskiego 23, tel. 86 217 32 40, 575 663 830
 • Ośrodek Psychoterapii Pomocni Ewa Dąbrowska-Jackowska, Białystok, ul. Wisławy Szymborskiej 2, tel. 791 261 171
 • Q Medica Sp z.o.o, Białystok, ul. Waszyngtona 30/1u, tel. 85 679 51 01
 • EZRA UKSW Sp. z o.o, Białystok, ul. Sikorskiego 6a, tel. 536 777 251
 • EZRA UKSW Sp. z o.o, Siemiatycze, 11 Listopada 73, tel.  536 777 251
 • EZRA UKSW, Zambrów, Magazynowa 9, tel. 536 777 251
 • Psychologija Sp. z. o. o., Hajnówka, 3 Maja 59 Ł, tel. 737 848 949
W ramach pomocy oferowanej w powyższych ośrodkach można skorzystać z następujących świadczeń:
 • porada psychologiczna diagnostyczna
 • porada psychologiczna
 • sesja psychoterapii indywidualnej
 • sesja psychoterapii rodzinnej
 • sesja psychoterapii grupowej
 • sesja wsparcia psychospołecznego
 • wizyta, porada domowa lub środowiskowa

Zgłaszają się do nich rodzice z dziećmi oraz młodzież (osoby poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę opiekuna  prawnego na korzystanie ze świadczeń) w przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi.

Podwójna diagnoza w Łomży

Ponadto Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży pod adresem: ul. Skłodowskiej-Curie 1 w Łomży, oferuje nowy zakres w naszym regionie: świadczenie terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi (podwójna diagnoza).

Termin podwójna diagnoza, inaczej podwójne rozpoznanie odnosi się do grupy pacjentów, u których współwystępują zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych i poważne zaburzenia psychiczne, np. schizofrenia, zaburzenia afektywne lub lękowe.

Wszystkie, nowe zaoferowane przez NFZ świadczenia medyczne są dla pacjentów bezpłatne.

Info: Beata Leszczyńska – Kierownik Zespołu Komunikacji Społecznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ