WIADOMOŚCI

Wraz z początkiem kwietnia ZUS otworzył kolejne okno transferowe

Od 1 kwietnia do 31 lipca otwarte zostało emerytalne okno transferowe . W tym czasie można zmienić swoją wcześniejszą decyzję dotyczącą przekazywania części składki emerytalnej do otwartego funduszu emerytalnego lub na subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Kolejne okienko transferowe za 4 lata.

– Ubezpieczeni, którzy chcą zachować dotychczasowy podział składki emerytalnej nie muszą podejmować żadnych działań. W innym przypadku muszą złożyć do ZUS-u stosowne oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez ZUS (formularz ZUS-US-OFE-03) – wyjaśnia Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.

Oświadczenia dostępne są na stronie internetowej zus.pl, na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz w każdej placówce Zakładu. Dokument można przekazać do ZUS-u elektronicznie przez PUE ZUS, tradycyjną pocztą na adres dowolnego oddziału lub osobiście na sali obsługi klientów.

Należy pamiętać, że składając deklarację w ZUS-ie o przekazywaniu części składki do OFE, bądź dokonaniu zmiany OFE na inny Fundusz, konieczne jest zawarcie umowy ubezpieczonego z wybranym Funduszem.

Podział składki emerytalnej – o czym decyduje sam ubezpieczony

Składka emerytalna to 19,52% podstawy wymiaru, np. otrzymywanego wynagrodzenia. Dzielona jest na I i II filar. 12,22 % trafia na konto w ZUS-ie (I filar), a 7,3% na II filar. W ramach II filaru istnieje możliwość wyboru, czy ubezpieczony całość składki emerytalnej chce pozostawić w ZUS-ie, czy też część przekazywać do OFE.

Jeśli zdecyduje się na podział, wówczas na subkonto trafia 4,38 % podstawy wymiaru składki, a 2,92 % trafia do OFE, z którym osoba zainteresowana ma zawartą umowę. Jeśli ubezpieczony do tej pory nie był członkiem OFE, lub niedawno po raz pierwszy rozpoczął aktywność zawodową i chce przystąpić do OFE, to może teraz złożyć stosowne oświadczenie i w ciągu 4 miesięcy od złożenia oświadczenia, zawrzeć pierwszorazową umowę z otwartym funduszem emerytalnym, który wybierze.

Kto nie składa oświadczenia

Oświadczenia nie składają osoby, które nie chcą zmieniać wcześniejszej decyzji o sposobie podziału składki emerytalnej, a także osoby, które osiągną powszechny wiek emerytalny za 10 lat lub wcześniej. W ich przypadku uruchomiony został tzw. „suwak bezpieczeństwa”, chroniący środki ubezpieczonych zgromadzone w OFE przed ewentualną utratą ich wartości. Dlatego na 10 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego ZUS nie przekazuje składek do OFE, a OFE stopniowo przekazuje środki do ZUS-u, które zapisywane są na subkoncie.

Warto pamiętać, że deklaracje, które ubezpieczony będzie składać, dotyczą przyszłych składek, które dopiero będą przekazywane. Te, które zostały rozdysponowane zgodnie z decyzją podjętą w poprzednim oknie transferowym, pozostają tam, gdzie wówczas zdecydowaliśmy o ich odprowadzeniu. Ostatnie okienko transferowe otwarte było w 2016 r. W 2020 r. nie było uruchamiane z powodu pandemii. Kolejne otwarcie za 4 lata w 2028 r.

Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego
fot.: freepik