BIZNESWarto wiedzieć

Spółka zapłaciła ponad 11 mln zł zaległego podatku CIT

  • Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) skontrolowała spółkę z zagranicznej grupy kapitałowej, z branży motoryzacyjnej.
  • Kontrola wykazała nieprawidłowości przy rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).
  • Spółka wpłaciła do budżetu państwa ponad 11 mln zł zaległego podatku.

Kontrola wykazała niezgodne z prawem zawyżenie kosztów podatkowych o blisko 50 mln zł w rozliczanym podatku CIT. Spółka wbrew obowiązującym w 2018 r. przepisom, zawyżyła koszty uzyskania przychodów o korekty cen transferowych.

Spółka wpłaciła do budżetu ponad 11 mln zł należnego podatku CIT wraz z odsetkami.

Wypowiedź oficera prasowego podlaskiej KAS – podkom. Macieja Czarneckiego

Źródło informacji i fot.: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku