WIADOMOŚCI

Lasy Pełne Energii [ZDJĘCIA]

18 i 20 kwietnia w województwie podlaskim sadzono lasy w ramach akcji „Lasy Pełne Energii” prowadzonej od blisko 10 lat przez białostocki Oddział Spółki PGE Dystrybucja, we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych. Zasadzono około 7 tys. drzewek.

Lasy Pełne Energii” to flagowy, autorski projekt środowiskowy Grupy PGE, który jest prowadzony od ponad 23 lat. Co roku wiosną, we współpracy z Lasami Państwowymi, pracownicy PGE z rodzinami, dziećmi, młodzieżą szkolną, harcerzami, sportowcami i przedstawicielami lokalnych społeczności sadzą drzewa na terenie nadleśnictw. W województwie podlaskim akcja jest kontynuowana od niemal 10 lat.

Podczas tegorocznej akcji z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu na terenie działania białostockiego oddziału PGE Dystrybucja posadzono około 7 tys. młodych świerków i sosen. Sadzenia miały miejsce w Nadleśnictwach Suwałki i Supraśl. W akcji brali udział uczniowie ze szkół podstawowych w Jeleniewie (Nadleśnictwo Suwałki) i Sobolewie (Nadleśnictwo Supraśl). Uczniowie nie tylko sadzili drzewa ale też mieli okazję wysłuchać pogadanek ekologicznych, obejrzeć wóz pogotowia energetycznego, czy brać udział w konkursach. Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Supraśl została przygotowana kapsuła czasu, która została zakopana dla przyszłych pokoleń w miejscu, gdzie młodzież dokonała nasadzeń. Pamiątką z tego sadzenia jest też przepiękny pomnik – wyrzeźbiony przez jednego z leśników.

Dzięki współpracy z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych mamy możliwość pokazać uczestnikom, czym jest świadome korzystanie z zasobów przyrody. To akcja, która promuje zachowania proekologiczne, a jednocześnie daje możliwość współpracy z lokalną społecznością, czyli z ludźmi, do których dostarczamy energię elektryczną. – powiedział dyrektor generalny PGE Dystrybucja Oddział Białystok Jacek Płoński.

Celem programu „Lasy Pełne Energii” jest zwiększenie świadomości uczestników akcji na temat roli lasów dla środowiska i klimatu oraz odnowienie gospodarki leśnej. Program kształtuje właściwe postawy społeczne i ekologiczne wśród pracowników i ich rodzin, a także sprzyja nawiązywaniu i pielęgnowaniu relacji dobrosąsiedzkich Grupy PGE z lokalnymi społecznościami. Sadzenie drzew na terenach Lasów Państwowych ma charakter edukacyjny. Uczestnicy biorą udział w warsztatach sadzenia lasu prowadzonych przez leśników.

W 2022 roku uczestnicy „Lasów Pełnych Energii” posadzili drzewa w 19 lokalizacjach na terenie 13 województw. W akcji wzięli udział wolontariusze PGE wraz z rodzinami, młodzieżą szkolną i sportowcami. Przez cztery wiosenne tygodnie oraz jesienią ponad 1700 pracowników Grupy PGE i zaproszonych gości posadziło wspólnie ponad 75 tysięcy młodych drzew.

Program „Lasy Pełne Energii” realizowany jest od 23 lat, przy czym od 2007 roku oficjalnie jako Grupa PGE. W tym czasie w programie wzięło udział blisko 27 tys. osób. Uczestnicy posadzili wspólnie ponad 770 tys. drzew (głównie sosen, świerków, dębów i buków) w 51 lokalizacjach na terenie 14 województw.

Akcja „Lasy Pełne Energii”
sadzenie lasu

Źródło informacji i fot.: PGE Dystrybucja S.A.