WIADOMOŚCI

Zmiana cen biletów BKM

Od 14 marca będą obowiązywać nowe ceny biletów komunikacji miejskiej w Białymstoku. Wiąże się to z kilkoma zmianami, dotyczącymi zarówno biletów papierowych, jak i elektronicznych. Warto zapoznać się z warunkami, które wejdą w życie już za kilka dni.

Zmiana cen dotyczy wszystkich typów biletów. W ofercie pojawiły się również nowe rodzaje biletów: wieloprzejazdowy 3-dniowy, okresowy imienny 5-dniowy, okresowy imienny 10-dniowy.

Od 14 marca 2023 r. obowiązują następujące ceny elektronicznych i papierowych biletów jednorazowych jednoprzejazdowych:

  • bilet normalny na strefę 1: elektroniczny 4 zł (dotychczas 3 zł), papierowy 5 zł (dotychczas 4 zł),
  • bilet ulgowy na strefę 1: elektroniczny 2 zł (dotychczas 1,50 zł), papierowy 2,50 zł (dotychczas 2 zł),
  • bilet normalny sieciowy (strefa 1+2): elektroniczny 7,80 zł, papierowy 12 zł (dotychczas 8 zł),
  • bilet ulgowy sieciowy (strefa 1+2): elektroniczny 3,90 zł, papierowy 6 zł (dotychczas 4 zł).

Co ważne, w Białymstoku nie jest planowane wprowadzanie nowych druków biletów papierowych. Do obiegu zostaną wprowadzone bilety stanowiące dopłatę o wartości 1 zł, 0,50 zł i 2 zł, którymi będą przestemplowane druki biletów w cenach obowiązujących do 13 marca 2023 r. włącznie. Wobec tego od 14 marca bilet papierowy z niższą ceną będzie ważny po skasowaniu łącznie z papierowym biletem dopłaty. Będzie to wyglądać następująco: bilet normalny na strefę 1 za 4 zł wraz z biletem dopłaty za 1 zł lub wraz z 2 biletami dopłaty po 0,50 zł. Bilet  ulgowy na strefę 1 za 2 zł wraz z biletem dopłaty za 0,50 zł. Bilet normalny sieciowy (potrzebny na trasach stref 1+2) za 8 zł wraz z biletem ulgowym sieciowym za 4 zł lub wraz z dwoma biletami dopłaty za 2 zł. Bilet ulgowy sieciowy (potrzebny na trasach stref 1+2) za 4 zł wraz z biletem dopłaty za 2 zł. Trzeba pamiętać, żeby biletów sieciowych nie łączyć z biletami dopłaty za 1 zł i 0,50 zł.

Druki biletów ze starą ceną będą stosowane do wyczerpania zapasów. Aktualnie nie jest przewidziany druk biletów papierowych w nominałach obowiązujących od 14 marca. Ważna informacja – do obrotu nie będą wprowadzane bilety przestemplowane na nominały 5 zł, 2,50 zł, 12 zł i 6 zł. Bilety przestemplowane na takie ceny będą biletami nieważnymi (podrobionymi).

Zgodnie z podjętą w sprawie cen biletów uchwałą „dopuszczalne jest łączenie papierowych biletów jednorazowych jednoprzejazdowych normalnych i ulgowych lub kilku biletów ulgowych, obowiązujących na trasie przewozu, odpowiadających co najmniej wartości nominalnej zgodnej z obowiązującą taryfą. Bilety należy skasować w kasowniku elektronicznym w odstępie czasu nieprzekraczającym 1 minuty”.

Nowy cennik biletów obowiązujący od 14 marca 2023 r. znajduje się na stronie www.komunikacja.bialystok.pl.

14 marca 2023 r. traci także moc uchwała Rady Miasta z 28 lutego 2022 r., w sprawie nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Białystok dla obywateli Ukrainy.

Nawet po wprowadzeniu zmian Białystok pozostanie jednym z tych dużych miast w Polsce, gdzie ceny biletów należą do najniższych, na przykład jednorazowy bilet papierowy w naszym mieście będzie kosztował 5 zł, podczas gdy w Łodzi kosztuje 5,60 zł, a w Poznaniu – 6 zł. Zmiany cen biletów były konieczne przede wszystkim z powodu wzrostu cen paliw i energii elektrycznej, oraz bardzo wysokiej inflacji.

Informacja i fot.: UM Białystok