BIZNES

Pracownicy ZUS czekają na spóźnialskich, którzy nie założyli konta na PUE

Od nowego roku każdy przedsiębiorca, nawet opłacający składki tylko za siebie ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS. Dotyczy to również rodzica zatrudniającego nianię na umowie uaktywniającej, duchownego, a także osoby, które podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym lub jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

– W województwie podlaskim działalność prowadzi 72,5 tys. płatników składek, którzy muszą zrealizować ustawowy obowiązek posiadania i utrzymania aktywnego konta na PUE ZUS. Już tylko 6,7 proc. nie dopełniła tego wymogu. Wciąż 4,8 tys. osób jest zobowiązana do uruchomienia platformy do kontaktu z Zakładem. Każdy przedsiębiorca, który ma obawy, że samodzielnie sobie nie poradzi, może przyjść do dowolnej placówki ZUS lub umówić się na e-wizytę. Pracownicy chętnie służą pomocą w założeniu konta jak również wyjaśnieniu, w jaki sposób działa platforma – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Do 31 stycznia 2023 r. wszystkim, którzy nie dopełnili tego obowiązku system założy profil automatycznie, o ile ZUS dysponuje danymi kontaktowymi tj. adresem mailowym lub numer telefonu. To jednak płatnik powinien przekazać adres mailowy na dokumencie zgłoszeniowym ZFA /ZPA lub w trybie korekty/zmiany. Adresy mailowe przekazane w innej formie pisemnej zostaną zapisane przez ZUS z urzędu na koncie płatnika.

Jeśli nie chcemy obsługiwać swojego profilu samodzielnie, możemy wyznaczyć pełnomocnika, składając w ZUS pełnomocnictwo (PEL). Co ważne pełnomocnik musi mieć swoje konto na PUE ZUS.

PUE ZUS to bardzo pomocne i przydatne narzędzie. Umożliwia załatwienie większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi w dowolnym miejscu i czasie. Płatnicy składek mogą elektronicznie przekazywać wnioski do ZUS i korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłatnik przeznaczonej do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych. Mogą też kontrolować stan swoich rozliczeń z ZUS, mają dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników, mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne dokumenty z danymi z ZUS i przekazywać je do innych instytucji – wyjaśnia rzeczniczka.

ZUS zobowiązał się do założenia kont PUE automatycznie. Jednak to klient będzie nadal musiał dokończyć proces rejestracji.

Każda osoba, na którą nałożony jest obowiązek posiadania profilu PUE otrzyma login oraz jednorazowe hasło na Sali Obsługi Klientów lub podczas e-wizyty, jeśli ZUS jest w posiadaniu takich danych jak: imię i nazwisko płatnika, PESEL albo seria i numer paszportu, data urodzenia, a także adres e-mail lub numer telefonu.

Płatnik, który prowadzi rozliczenia z tytułu składek ma obowiązek założyć i utrzymać aktywny profil informacyjny. Jest to:

  • aktywny płatnik – czyli płatnik który został zgłoszony albo zostało mu założone konto na podstawie komunikatu otrzymanego z CEIDG, albo z KRS i nie został wyrejestrowany,
  • płatnik w upadłości – czyli płatnik wobec którego nie zostało zakończone postępowanie upadłościowe.

Jeśli płatnik został wyrejestrowany, to nie będzie mu zakładany profil na PUE, nawet wówczas gdy ma układ ratalny.

Płatnikowi, który ma zawieszoną działalność ZUS nie będzie zakładał automatycznie profilu technicznego. Nastąpi to dopiero gdy wznowi on działalność.

Osoba, która stanie się płatnikiem składek po 1 stycznia 2023 roku, będzie musiała samodzielnie zarejestrować swoje konto na PUE, lub kogoś do niego upoważnić. Jeśli tego nie zrobi sama, to ZUS założy jej profil na PUE ZUS do 31 stycznia 2023 roku zgodnie z przepisami.

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego