WIADOMOŚCI

Białystok z umowami na prąd i gaz

Mimo trudności z doprowadzeniem do końca ogłoszonego przetargu na dostawę energii elektrycznej, Grupa Zakupowa Miasta Białystok i członkowie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego wynegocjowali umowę z dostawcą. Miasto podpisało też umowę na kompleksową dostawę gazu ziemnego dla miejskich jednostek organizacyjnych.

Najpierw Miasto ogłosiło przetarg na grupowy zakup energii dla Grupy Zakupowej Miasta Białystok oraz członów Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Jednak do przetargu nie wpłynęła żadna oferta. Wobec tego rozpoczęło się poszukiwanie sprzedawców, którzy by przystąpili do negocjacji z Miastem dotyczących dostarczenia energii elektrycznej w 2023 r. Terytorialny sprzedawca PGE Obrót S.A. odmówił przystąpienia do negocjacji na warunkach zapisanych w postępowaniu. Natomiast poprzedni sprzedawca Energa Obrót S.A. zdecydował się przystąpić do negocjacji, które odbyły się pod koniec listopada 2022 r. Negocjacje przebiegły pozytywnie i 14 grudnia 2022 r. została zawarta umowa.

W związku z tym została zapewniona sprzedaż energii elektrycznej na 2023 rok. Prąd zakupiony będzie po cenie Rynku Dnia Następnego z Towarowej Giełdy Energii. Miasto złożyło również oświadczenia składane przez odbiorców uprawionych zgodnie z Ustawą o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. To oznacza, że cena energii nie może być wyższa niż 785 zł/MWh netto. Miasto nabyło również Gwarancję pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii elektrycznej w 2023 roku o wolumenie 10 000 MWh.

Ze względu na brak ofert w ogłoszonym przez Miasto przetargu na kompleksową dostawę gazu ziemnego dla miejskich jednostek organizacyjnych, również w tym przypadku trzeba było znaleźć skuteczne rozwiązanie. Rozpoczęło się poszukiwanie sprzedawców, którzy by przystąpili do negocjacji z Miastem na dostarczenie gazu w 2023 i 2024 r. Poprzedni  sprzedawca PGNiG zdecydował się przystąpić do negocjacji, które odbyły się 9 grudnia 2022 r. Przebiegły one pozytywnie i Miasto już 15 grudnia zawarło umowę, dzięki której ma zapewnioną dostawę gazu na 2023 i 2024 rok.

Gaz będzie kupowany po cenach z Towarowej Giełdy Energii w pakietach transzowych. Miasto złożyło również oświadczenia składane przez uprawionych odbiorców. To istotne, ponieważ cena gazu dla odbiorców uprawionych nie może być wyższa niż 200,17 zł/MWh netto.

Źródło: UM Białystok
grafika: pixabay.com