ZDROWIE

Ośrodek Rehabilitacji w Łapach jest już zmodernizowany

Otwarto zmodernizowany Ośrodek Rehabilitacji mieszczący się w budynku przyszpitalnej Przychodni przy ul. Piaskowej 9 w Łapach. Budynek już wcześniej przeszedł termomodernizację i remont skrzydła, w którym mieści się POZ. Teraz zmodernizowano Ośrodek Rehabilitacji i Dział Fizjoterapii.

Przebudowa, remont i wyposażenie kosztowały 3 mln 975 tys. zł., gdzie większość stanowiły fundusze europejskie. Wkład Powiatu Białostockiego to 600 tys. zł.

Z Ośrodka, działającego w strukturach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach będą mogli korzystać m.in. pacjenci po urazach, a także po przebytej chorobie COVID-19.

Ośrodek będzie dysponować najnowocześniejszym sprzętem, część urządzeń jeszcze dojdzie. Będzie służył również młodzieży i dzieciom, a rehabilitacja będzie też dla nich formą zabawy

– powiedziała dyrektor SP ZOZ w Łapach Urszula Łapińska.

Jako Województwo Podlaskie stworzyliśmy program, którego pula środków wynosiła ok. 5 mln zł i m.in. beneficjentem tego programu jest szpital powiatowy w Łapach. Dodatkowo za kwotę735 tys.zł został zakupiony sprzęt rehabilitacyjny – powiedział Marek Malinowski z zarządu województwa, odpowiedzialny m.in. za obszar zdrowia.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski cieszył się, że w regionie przybył tak piękny ośrodek, gdyż – jak podkreślił – na rehabilitację czeka się długo.

Starosta Jan Bolesław Perkowski mówił, że otwarcie tego ośrodka to coś w rodzaju cudu i jest to skutek m.in. wyboru w 2016 roku na stanowisko dyrektora Urszuli Łapińskiej. Dodał, że obawy, iż ośrodek będzie za duży – nie sprawdziły się, bo jest dużo chętnych i tworzą się kolejki.

Ogromną radość z utworzenia ośrodka wyrażali także wicestarosta Roman Czepe, wiceprzewodniczący rady powiatu Mariusz Gołaszewski i Konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii Marek Sewastianik. Jakość obsługi w ośrodku pochwalił również uczestniczący w jego oficjalnym otwarciu ksiądz Dariusz Kuligowski.

Na koniec spotkania uczestnicy uroczystości mogli obejrzeć ośrodek, mieszczący się w lewym skrzydle na parterze i na I piętrze.

Potem przyszedł czas na mieszkańców, dla których zorganizowano godzinne zwiedzanie. Pani Ewa, która korzystała z usług w o środku, gdy był jeszcze w czasie remontu, mówiła, że jest pod wrażeniem ogromnej zmiany. Wspominała, że kiedyś w budynku odpadały tynki a teraz jest tam nowocześnie. Oprowadzająca po ośrodku pani Paula podkreślała, jak duże znaczenie mają nowe wnętrza również dla pracujących tam specjalistów.

Sprzęt, który jest na wyposażeniu ośrodka to:
  • System rehabilitacji funkcjonalnej neurologicznej, w tym: platforma stabilometryczna z oprogramowaniem, dwupłytowa platforma dynamograficzna z oprogramowaniem, platforma balansowa, zestaw osprzętu platform;
  • Bieżnia medyczna;
  • Wioślarz z oporem wodnym;
  • Rower medyczny;
  • Stół do drenażu limfatycznego (drenaż limfatyczny ma na celu poprawienie motoryki układu chłonnego, redukować obrzęki oraz regenerować uszkodzony układ limfatyczny);
  • Urządzenie do treningu pasywnego i aktywnego kończyn górnych i dolnych: Zrobotyzowany zestaw urządzeń rehabilitacji kończyn górnych i dolnych.

Sprzęt kupiony za kwotę 735,4 tys. zł w 100% został sfinansowany z funduszy unijnych (w ramach RPO WP). Wkrótce do ośrodka kupiony będzie sprzęt rehabilitacyjny i wyposażenie wartości 630,5 tys. zł.

Otwarcie przetargu nastąpi pod koniec grudnia.

Źródło informacji i foto: Powiat białostocki/Facebook