KULTURA I ROZRYWKA

PIK świętował jubileusz 65-lecia działalności

Gala z okazji jubileuszu odbyła się 15 listopada w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Podlaski Instytut Kultury zaprosił na nią pracowników byłych i obecnych, współpracowników, ludzi kultury z regionu, przyjaciół i sympatyków.

Podczas uroczystości kilkunastu pracowników PIK otrzymało Medale Prezydenta RP za Długoletnią Służbę oraz Odznaki Honorowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Zasłużony dla Kultury Polskiej. W imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego wicemarszałek Marek Olbryś wręczył Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego.  Po części oficjalnej goście mogli obejrzeć koncert ZPiT Kurpie Zielone oraz zespołu Volosi. 

Uroczysta gala wieńczyła jubileusz, natomiast obchody trwały przez cały rok. Powstała między innymi  publikacja podsumowująca  65 lat działalności PIK oraz wystawa plenerowa, która prezentuje w pigułce charakter instytucji. Wiosną PIK zaprosił na sentymentalną podróż do przeszłości, czyli spotkanie z byłymi pracownikami i współpracownikami

Podlaski Instytut Kultury rozpoczął swoją działalność w roku 1957 jako Wojewódzki Dom Kultury, a od 1991 roku jako Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury. W roku 2020 instytucja przyjęła nazwę Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku.

W pierwszych latach w placówce pracowała tylko garstka ludzi, którzy wspierali amatorski ruch artystyczny,  organizowali kursy języków obcych, kroju i szycia, seanse filmowe, spotkania autorskie i odczyty. W WDKu działały liczne sekcje wyspecjalizowane w konkretnych dziedzinach: teatralna, fotograficzna, filmowa, turystyczno-krajoznawcza. Instytucja prowadziła intensywną  działalność wydawniczą. WOAK rozszerzył ofertę kulturalną, pojawiły się duże inicjatywy, między innymi: Podlaska Oktawa Kultur, Festiwal Piosenki literackiej im Łucji Prus, konkurs literacki Tutaj jestem.

W ciągu 65 lat Podlaski Instytut Kultury bardzo się zmieniał. Jednak niezależnie od nazwy instytucja zawsze przywiązywała dużą wagę do tradycji, tożsamości, dziedzictwa kulturowego, wspierała artystyczny ruch amatorski. Obecnie PIK kontynuuje te idee, ale dąży do specjalizacji działań. Ma ambicję stać się nowoczesnym ośrodkiem eksperckim, kulturotwórczym, wyspecjalizowanym w określonych dziedzinach. Podlaski Instytut Kultury zmierza do tego, by być rozpoznawalną marką, gwarancją wysokiej jakości usług, organizacji i współpracy.  Chce być postrzegany jako partner, który wnosi wysokie standardy i pilnuje interesów ludzi kultury, pomaga im w rozwiązywaniu codziennych problemów, jako  instytucja specjalizująca się we wsparciu kultury amatorskiej. I wreszcie jako główny promotor motywów ludowych we współczesnej kulturze.

Podlaski Instytut Kultury wypracował nową strategię, zgodnie z którą zespół PIK chce działać w trzech strategicznych obszarach. Po pierwsze będzie chronić i popularyzować kulturę ludową, rozumianą szeroko, jako sposób na podtrzymanie tradycji i tożsamości regionu, przy jednoczesnym nacisku na praktyczne wykorzystanie jej elementów w życiu codziennym, np. we wzornictwie użytkowym, grafice. Po drugie PIK zamierza rozwijać kulturę amatorską – artystyczny potencjał mieszkańców regionu. Po trzecie  – wspierać instytucje kultury w regionie – szkolić kadry, wypracowywać dobre praktyki, łączyć tych, którzy pracują na rzecz kultury, pomagać im.

Ten 65 jubileusz  jest wyjątkowy ponieważ PIK rusza z wielkim remontem obydwu siedzib – przy ul Kilińskiego oraz Spodków. Instytucja otrzymała na tę inwestycję blisko 60 milionów złotych – 52 miliony z rządowego programu Polski Ład oraz 8 milionów z budżetu Województwa Podlaskiego.  Prace potrwają do 2025 roku, to niepowtarzalna okazja, by kamienica na ul. Kilińskiego odzyskała zabytkowy charakter, a Spodki nowoczesny blask. 

Tekst i fot.: PIK