ZDROWIE

Szpitale otrzymają środki finansowe na cyberbezpieczeństwo

Incydenty, które bezpośrednio zagrażają cyberbezpieczeństwu placówek medycznych, nasiliły się po napaści Rosji na Ukrainę. Szczególnie niebezpieczne i groźne w skutkach mogą być cyberataki na szpitale. Sparaliżowanie infrastruktury informatycznej szpitala może zagrażać zdrowiu, a nawet życiu pacjentów, dlatego tak ważne jest maksymalne zabezpieczenie tych systemów m.in. przed próbami włamań.

27 umów na 11 mln 269 tys. złotych

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ podpisał umowy z 27 placówkami medycznymi z województwa podlaskiego na łączną kwotę 11 mln 269 tys. złotych. Nie jest to kwota ostateczna, ponieważ wnioski można składać jeszcze do końca listopada 2022 roku. Podlaski Oddział NFZ na ten cel może przeznaczyć jeszcze 1 mln 730 tys. złotych.

W całym kraju Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał ponad 600 umów w celu zabezpieczenia placówek medycznych przed cyberatakami.

Kto może otrzymać środki?

O wsparcie finansowe mogą wystąpić szpitale oraz podmioty niebędące szpitalem posiadające umowę z NFZ w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień lub prowadzące centra zdrowia psychicznego.

Wysokość dofinansowania jest zależna od kontraktu na poniższe rodzaje, jaki placówka medyczna zawarła z NFZ w 2021 r. Wsparcie wynosić może od ponad 20 tys. zł do nawet 900 tys. zł.

Wsparcie jest przeznaczone dla szpitali, które wykonują świadczenia w rodzajach:

 • leczenie szpitalne
 • rehabilitacja lecznicza
 • lecznictwo uzdrowiskowe
 • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
 • oraz świadczeniodawcy, którzy:
  • mają umowę albo umowy na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień, ale nie są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
  • lub posiadają umowę albo umowy na realizację pilotażu w centrach zdrowia psychicznego.
Co finansujmy?

Zakup i wdrożenie systemów teleinformatycznych oraz związanych z nimi usług musi dotyczyć podniesienia poziomu bezpieczeństwa w placówkach leczniczych, nie samej informatyzacji.

Za otrzymane środki można kupić i uruchomić:

 • urządzenia, oprogramowanie i usługi teleinformatyczne, które zapobiegają, wykrywają lub zwalczają cyberataki, np.:
  • systemy do tworzenia kopii danych,
  • systemy antywirusowe,
  • systemy kontroli dostępu administracyjnego i zarządzania uprawnieniami,
  • urządzenia i oprogramowanie zabezpieczające sieć (firewall),
  • systemy zapewniające bezpieczeństwo poczty elektronicznej;
 • urządzenia i oprogramowanie oraz wsparcie eksperckie dotyczące cyberbezpieczeństwa;
 • technologie, które ułatwiają precyzyjne monitorowanie bezpieczeństwa infrastruktury IT;
 • skany podatności, które pozwalają identyfikować zagrożenia we własnym środowisku IT;
 • opracowania dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wraz z przekazaniem praw autorskich;
 • szkolenia z cyberbezpieczeństwa dla kadry zarządzającej i pracowników.
Co zrobić, aby otrzymać dofinansowanie?

Wnioski o zawarcie umowy wraz z raportem z Systemu Statystyki Ochrony Zdrowia (potwierdzenie wypełnienia ankiety badającej poziom bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych) należy składać do Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Ostateczny termin to 30 listopada 2022 roku.

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ
fot. pixabay.com