MOTORYZACJA

Autobusy elektryczne w Białymstoku

Dwadzieścia elektrycznych autobusów komunikacji miejskiej pojawi się na ulicach Białegostoku w przyszłym roku. Miasto podpisało dziś (30 września) umowę na dostawę tych pojazdów. W ramach umowy zamontowane zostaną także stacje ładowania autobusów. Łączna wartość kontraktu wyniesie prawie 57 mln zł. Miasto pozyskało na ten cel dofinansowanie Unii Europejskiej.

Dostawą 20 sztuk fabrycznie nowych, jednoczłonowych, niskopodłogowych dwuosiowych autobusów miejskich napędzanych silnikiem elektrycznym zajmie się firma Firma Busnex Poland Sp. z o.o. Wyprodukuje je firma Yutong Bus Co. Pojazdy będą ładowane za pomocą złącza przewodowego (plug-in), wyposażone w dedykowane urządzenia i systemy, oraz niezbędne oprogramowanie.

Podpisana umowa obejmuje również dostawę, montaż oraz uruchomienie 20 stacji ładowania zajezdniowego i 3 stacji ładowania warsztatowego (ładowarek), umożliwiających ładowanie baterii w autobusach elektrycznych, wraz z wyposażeniem warsztatowym, sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, umożliwiającym m.in. nadzór nad zużyciem energii stacji ładowania i autobusów. Montaż oraz uruchomienie odbędzie się w trzech lokalizacjach – zajezdniach spółek komunikacyjnych.

W ramach umowy firma przeprowadzi szkolenia kierowców i pracowników zaplecza technicznego, dotyczące eksploatacji i obsługi dostarczanych pojazdów i urządzeń.

Autobusy elektryczne będą przekazane do miejskich spółek komunikacyjnych: KPK Sp. z o.o. – 8 pojazdów, KPKM Sp. z o.o. – 6 pojazdów i KZK Sp. z o.o. – 6 pojazdów.

– Naszym celem jest sprawna i nowoczesna komunikacja miejska. Zakup zeroemisyjnych autobusów jest inwestycją w czystsze powietrze i odpowiednią jakość życia mieszkańców. To kolejny etap prowadzonych od kilku lat przez Miasto Białystok inwestycji, także tych drogowych, tworzących sprawny system komunikacji miejskiej i unowocześniania miejskiego taboru – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz.

Oferty w postępowaniu przetargowym poza wybranym oferentem (Busnex Poland Sp. z o.o.) złożyło 5 firm (od najtańszej): Solaris Bus & Coach Sp. z o.o., Man Truck & Bus Polska Sp. z o.o., Volvo Bus Corporation, EvoBus Polska Sp. z o.o. i Autosan Sp. z o.o. Firma Busnex Poland Sp. z o.o. zaoferowała najniższą cenę oraz najkorzystniejsze warunki gwarancji spośród wszystkich oferentów (np. gwarancja na baterie to aż 10 lat, 5 lat na pozostałe zespoły, układy, elementy autobusu, 7 lat na powłokę lakierniczą nadwozia autobusu). W przetargowej ocenie oferta firmy była tańsza od kolejnej o ponad 930 tys. zł., a od najdroższej o niemal 7 mln zł.

Autobusy elektryczne zostaną kupione w ramach projektu „Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)”, którego całkowita wartość wynosi 194 mln 756 tys. zł. Miasto pozyskało na ten cel dofinansowanie Unii Europejskiej w wysokości ponad 135 mln zł.

Oprócz zakupu zeroemisyjnego taboru wraz z infrastrukturą do ładowania, projekt obejmuje także budowę przejścia podziemnego – pieszo-rowerowego – pod torami wraz z rozbudową ulic Kolejowej i Zwycięstwa w rejonie dworca, zaprojektowanie i budowę centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKS, rozbudowę ulic: Bohaterów Monte Cassino oraz Łomżyńskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. M. Kopernika i Młynową, budowę buspasa dwustronnego, ścieżki rowerowej i chodników, a także przebudowę nawierzchni jezdni. Realizacja projektu ma się zakończyć w trzecim kwartale 2023 r.

Tekst: UM Białystok
fot. Adam Ludwiczak