WIADOMOŚCI

Żyjmy jak najdłużej :)

Gdy jubilat ukończy 100 lat, może liczyć na świadczenia honorowe. Od 1 marca 2022 r. wynosi ono 4 944,79 zł brutto. Dodatek należy się nie tylko dotychczasowym świadczeniobiorcom ZUS, ale również stulatkom, którzy do tej pory nie pobierali emerytury lub renty z żadnej instytucji.

Najstarsza emerytka, zamieszkująca w naszym województwie, która otrzymuje z ZUS świadczenie honorowe setne urodziny obchodziła w styczniu 2011 roku, czyli ponad 11 lat temu. Takich osób, które przekroczyły setkę w Podlaskiem jest 83.

Dla każdego seniora, który ukończył 100 lat przysługuje świadczenie honorowe. ZUS wypłaca je jako dodatek wraz z pobieraną co miesiąc rentą czy emeryturą jako zwiększenie do pobieranego świadczenia lub samodzielnie, gdy stulatek nie otrzymywał do tej pory z ZUS żadnego uposażenia. Kwota dla nowych świadczeniobiorców, jest równa kwocie bazowej obowiązująca od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. Dodatek za 100 lat jest więc co roku wyższy, a raz przyznany nie podlega waloryzacji, co sprawia, że emeryci otrzymują równe kwoty tego samego świadczenia honorowego – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Czy 100-latek musi składać wniosek o świadczenie honorowe

Osoby, które otrzymują emeryturę lub rentę z ZUS, nie muszą składać żadnego wniosku, żeby dostać dodatkowo premię honorową. W przypadku takich klientów Zakład sam załatwia formalności związane z przyznaniem dodatku. Inaczej jest z seniorami, którzy nie pobierają emerytury lub renty z żadnej instytucji. Oni również mają prawo do świadczenia honorowego, ale muszą w tym celu złożyć wniosek w ZUS i przedstawić dokument potwierdzający datę urodzenia – wyjaśnia rzeczniczka.

Najstarsi seniorzy w regionie

Najstarsza seniorka, której białostocki Oddziału ZUS wypłaca świadczenie honorowe mieszka w Sejnach. Emerytka w styczniu tego roku ukończyła 111 lat. Ponieważ pobiera już dodatek honorowy przez ponad 11 lat to jego kwota wynosi 2 716,71 zł brutto. Najstarszy mężczyzna, któremu podlaski ZUS wypłaca świadczenie honorowe, w listopadzie skończy 105 lat, a mieszka w Bielsku Podlaskim. Wysokość jego gratyfikacji to 3 536,87 zł brutto i jest niższe od aktualnie obowiązującej kwoty o 1 400 zł.

ZUS nie jest jedyną instytucją, która dla swoich emerytów i rencistów, którzy ukończyli 100 lat wypłaca świadczenie honorowe. Oprócz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych takie wypłaty realizowane są również przez KRUS i resortowe zakłady emerytalne: MSWiA i MON.

Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego