WIADOMOŚCI

Dodatek węglowy dla białostoczan

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku rozpoczął przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku węglowego mieszkańcom miasta. Wnioski te należy złożyć do 30 listopada 2022 r., po tym terminie nie będą już rozpatrywane.

Dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe. Urządzenia te muszą być zasilane paliwami stałymi oraz wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet, zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można złożyć w następujący sposób:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – platforma ePUAP,
  • osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPR przy ulicy Klepackiej 18 w poniedziałek w godz. 8.00-16.15, wtorek-piątek w godz. 7.30-14.45 (dojazd autobusami linii 4, 14, 107),
  • za pośrednictwem operatora pocztowego,
  • poprzez wrzucenie do skrzynki podawczej umieszczonej w głównym wejściu budynku Działu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Klepackiej 18.

Urzędnicy zachęcają osoby zainteresowane złożeniem wniosku, aby w pierwszej kolejności korzystały z platformy ePUAP. W tym celu należy:

  • wydrukować wniosek, dokładnie wypełnić i podpisać,
  • wniosek zeskanować,
  • zalogować się na platformie ePUAP i z katalogu spraw wybrać zakładkę „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”; w dalszej kolejności – kliknąć przycisk „Załatw sprawę”,
  • w formularzu wpisać informację dla urzędu (imię i nazwisko, rodzaj wniosku) oraz dołączyć zeskanowany wniosek w formie załączników,
  • podpisać wniosek podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Osoby, które chcą złożyć wniosek osobiście, proszone są o rezerwację wizyty w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ulicy Klepackiej 18 poprzez stronę internetową MOPR w zakładce E-kolejka.

Należy pamiętać, że wniosek o wypłatę dodatku węglowego trzeba złożyć do 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 85 748 98 59 lub poprzez wysłanie e-maila na adres dsr@mopr.bialystok.pl. Druki do pobrania znajdują się na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

UM Białystok
fot. pixabay.com