WIADOMOŚCI

Emeryci mogą liczyć na czternastą emeryturę

W tym roku czternasta emerytura będzie wypłacana od 25 sierpnia do 20 września. Nie trzeba będzie składać żadnego wniosku. ZUS z urzędu wypłaci uprawnionym dodatkowe roczne świadczenie.

– Czternastą emeryturę dostaną osoby, które na 24 sierpnia będą miały prawo do wypłaty jednego ze świadczeń długoterminowych z ZUS, m.in. emerytury, renty, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, czy tzw. świadczenia Mama 4+. Czternastki nie dostaną osoby, które na 25 sierpnia będą miały zawieszoną wypłatę świadczenia (np. z powodu zbyt wysokich dodatkowych zarobków). W takiej sytuacji dodatkowe roczne świadczenie pieniężne zostanie przekazane z chwilą wznowienia wypłaty świadczenia– informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Ile wyniesie czternasta emerytura?

Czternasta emerytura w tym roku wyniesie 1338,44 zł brutto. Na pełną kwotę mogą liczyć osoby, których świadczenie podstawowe np. emerytura, renta nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną o kwotę przekroczenia. Świadczenie nie będzie jednak przyznawane, jeśli kwota czternastej emerytury będzie niższa niż 50 zł. – Na przykład, jeśli pobierana emerytura wynosi 3000 zł brutto, to czternastka będzie przysługiwała w kwocie mniejszej o 100 zł, czyli 1238,44 zł brutto. Jeśli świadczenie będzie wyższe niż 4188,44 zł brutto, to czternastka nie będzie przysługiwać – wyjaśnia rzeczniczka.

W ubiegłym roku to dodatkowe świadczenie otrzymało w sumie ponad 9 mln osób, w województwie podlaskim 200 tys. Łączna kwota wypłaconych czternastek w regionie wyniosła ponad 230 mln złotych, w kraju prawie 9 mld zł.

Kto wypłaci czternastą emeryturę?

Dodatkowe świadczenie pieniężne oprócz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych swoim świadczeniobiorcom wypłaca także KRUS, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, Wojskowe Biura Emerytalne i Biuro Emerytalne Służby Więziennej. W przypadku zbiegu prawa do świadczeń np. emerytury z ZUS i KRUS osobie uprawnionej przysługuje tylko jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, które będzie wypłacał ZUS. Co ważne z kwoty „ czternastki”, nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego
fot. pexels