Warto wiedzieć

Utrudnienia dla kierowców

Od 29 czerwca 2022 r. od godz. 7.00 do 15 sierpnia 2022 r., kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami w ruchu drogowym na ulicy Dolistowskiej (odcinek od początku pętli autobusowej do skrzyżowania z ulicą Włościańską) oraz na ulicy Włościańskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Dolistowską.

W tym okresie będą wykonywane roboty związane z budową kanalizacji deszczowej. Prace będą prowadzone etapami i rozpoczną się przy pętli autobusowej.

Jak będą przebiegać prace?
  • I etap – polegać będzie na zawężeniu jednego pasa ruchu ulicy Dolistowskiej w kierunku ulicy Włościańskiej na wysokości pętli autobusowej,
  • II etap – polegać będzie na zawężeniu jednego pasa ruchu ulicy Dolistowskiej w kierunku ulicy Rolnej na wysokości pętli autobusowej,
  • III etap (rozpocznie się po 4 lipca br. i potrwa około 5 dni) – polegać będzie na zamknięciu skrzyżowania ulicy Dolistowskiej z ulicą Włościańską. W tym czasie ruch na ulicy Włościańskiej będzie odbywał się w obu kierunkach, bez możliwości skrętu w ulicę Dolistowską, a wjazd/wyjazd z ulicy Dolistowskiej odbywać się będzie objazdem, ulicami: Pieczurki, Rolną, Ziemską lub Dolistowską,
  • w kolejnych 3 etapach roboty prowadzone będą wzdłuż ulicy Włościańskiej na odcinku od ulicy Dolistowskiej do ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego, przy połówkowych zawężeniach jezdni.

Po zakończeniu robót związanych z budową kanalizacji deszczowej prowadzone będą roboty dotyczące odbudowy nawierzchni jezdni.

Źródło: UM Białystok