WIADOMOŚCI

Skaner RTG prześwietli pociągi na przejściu granicznym w Siemianówce

  • 2 czerwca 2022 roku, na przejściu granicznym w Siemianówce, oddano do użytku nowy skaner RTG do prześwietlania pociągów.
  • Dzięki tej inwestycji podlaska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) dysponuje jednym z najnowocześniejszych tego typu urządzeń na granicy Unii Europejskiej.

“Dzięki nowemu skanerowi polska Służba Celno-Skarbowa dostaje kolejne, doskonałe narzędzie do walki z przestępczością graniczną, które posłuży do wykrywania nielegalnych i niebezpiecznych towarów ukrytych w pociągach. Oddane właśnie do użytku urządzenie usprawni pracę naszych funkcjonariuszy, ograniczając liczbę kontroli fizycznych i przyspieszając weryfikację deklaracji przewozowych” – podkreślił szef KAS Bartosz Zbaraszczuk.

“Jest to już drugie, po skanerze w Kuźnicy, urządzenie RTG do kontroli wagonów kolejowych w województwie podlaskim. Siemianówka jest inwestycją „domykającą” szczelność naszej granicy. Dzięki dzisiejszemu otwarciu, na wszystkich przejściach w województwie podlaskim na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, mamy już skanery RTG” – powiedział dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku Wojciech Orłowski.

nowy skaner RTG

Skaner kosztował blisko 21,5 mln zł. Jego zakup i prace inwestycyjne zostały sfinansowane z budżetu państwa. Urządzenie obejmuje zasięgiem dwa tory, co umożliwia kontrolę wszystkich pociągów towarowych wjeżdżających do Polski i wyjeżdżających na Białoruś, zarówno po torze szerokim, jak i normalnym. Skaner jest wyposażony w wysokoenergetyczny akcelerator, dzięki któremu funkcjonariusze KAS mogą bezpiecznie prześwietlać wszystkie rodzaje towarów przewożonych przez granicę. Inwestycję zrealizowała, w tym również przeszkoliła funkcjonariuszy, firma Nuctech Warsaw Company Limited.

W uroczystości na przejściu granicznym wzięli udział: szef Krajowej Administracji Skarbowej Bartosz Zbaraszczuk, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku Wojciech Orłowski i funkcjonariusze Oddziału Celnego w Siemianówce, którzy na co dzień będą obsługiwać urządzenie. W uroczystości uczestniczyli także: wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, przedstawiciele Ministerstwa Finansów i współpracujących z KAS służb i instytucji.

Od 2021 roku funkcjonariusze KAS z kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce odprawili w obu kierunkach blisko 6 tys. pociągów towarowych, wiozących 195 tys. wagonów. W tym okresie, w wyniku kontroli, zatrzymano również przemyt 8,5 mln szt. nielegalnych papierosów wartych ponad 6 mln zł.

tekst i fot. KAS