RODZINA

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli

Miasto Białystok w rekrutacji uzupełniającej przygotowało 262 miejsca w przedszkolach publicznych, niepublicznych wyłonionych w otwartym konkursie ofert i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wnioski można składać do 6 czerwca.

Na rok szkolny 2022/2023 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych Miasto przygotowało 10 740 miejsc. W rekrutacji podstawowej do placówek zostało przyjętych 10 317 dzieci, w tym prawie 2826 nowych. Od 30 maja trwa rekrutacja uzupełniająca.

W rekrutacji uzupełniającej, oprócz kandydatów mieszkających w Białymstoku, o przyjęcie dzieci do przedszkola mogą ubiegać się rodzice mieszkający poza naszym miastem. Rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

– Rekrutacja uzupełniająca odbywa się na takich samych zasadach jak podstawowa. Na złożenie wniosków rodzice mają czas do 6 czerwca. Następnie zgłoszenia zostaną zweryfikowane przez komisję rekrutacyjną.

powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 23 czerwca. Następny etap to potwierdzenie woli zapisu dziecka do placówki w terminie do 29 czerwca. Ostateczne wyniki rekrutacji poznamy 30 czerwca.

Warto też wiedzieć, że w tegorocznej rekrutacji uzupełniającej przygotowano 3 nowe oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku. Lista placówek z wolnymi miejscami znajduje się na stronie: www.bialystok.pl w zakładce „Edukacja”.

UM Białystok
fot. archiwum UM w Białymstoku