KULTURA I ROZRYWKA

Nie możemy przespać tej nocy …

W sobotę 14 maja 2022 r. od godz. 18.00 zapraszamy do wszystkich Oddziałów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku na Noc Muzeów

RATUSZ w Białymstoku, Rynek Kościuszki 10 – godz. 18.00 – 00.00

W czasie Nocy Muzeów w naszej przestrzeni plastycznej powstanie jedna wspólna praca, a jej twórcami będą wszyscy chętni odwiedzający Muzeum. Czekamy i zapraszamy do Ratusza!

godz. 18.00, 20.00, 22.00 – Mistrzowie malarstwa – oprowadzanie z przewodnikiem po wystawie stałej „Galeria Malarstwa Polskiego”

Galeria Malarstwa Polskiego to reprezentacyjny przegląd dziejów malarstwa od II poł. XVII wieku, ilustrowany pracami Marcella Bacciarellego, Jana Chrzciciela Lampi, Józefa Grassi czy Piotra Michałowskiego. Wielość nurtów malarstwa w sztuce 2 poł. XIX i 1 poł. XX wieku możemy podziwiać na płótnach tak wybitnych twórców jak Olga Boznańska, Jacek Malczewski, Stanisław Wyspiański, Julian Fałat czy fascynujący Stanisław Ignacy Witkiewicz.

godz. 18.00, 20.00, 22.00 –oprowadzanie z przewodnikiem po wystawie czasowej „Kwiaty Europy”

Wystawa „Kwiaty Europy” to wyjątkowa okazja do zapoznania się najcenniejszymi dziełami sztuki ze zbiorów Muzeum KUL, pośród których znajdują się obrazy i rysunki najznakomitszych polskich malarzy i rysowników – m.in. Jana Matejki, Piotra Michałowskiego, Włodzimierza Tetmajera, Jacka i Rafała Malczewskich, Józefa Chełmońskiego i Stanisława Kamockiego.

Obok nich prezentowana jest nieduża, acz wyjątkowo cenna kolekcja malarstwa obcego, obejmująca dzieła uznanych przedstawicieli sztuki włoskiej, holenderskiej, flamandzkiej i niemieckiej. Wśród prezentowanych obrazów unikatem w skali kraju jest namalowany na blasze XVII-wieczny flamandzki obraz „Kordegarda małp” z kręgu Davida Teniersa Młodszego.

Zachwyt, nie tylko koneserów sztuki, wzbudzają także liczne wyroby rzemiosła artystycznego – zwłaszcza porcelana z najsłynniejszych manufaktur w Miśni, Wiedniu i Berlinie oraz szkło ze śląskich i czeskich wytwórni.

Muzeum KUL w obecnej formule powstało 1 września 2016 r. w wyniku konsolidacji dwóch jednostek o charakterze muzealnym. Trzon zbiorów stanowi gromadzona od 1956 r. kolekcja dzieł sztuki z reaktywowanego po wojnie Muzeum Uniwersyteckiego, działającego nieprzerwanie pod różnymi nazwami do 2016 r. Uzupełniają je dokumenty i pamiątki zgromadzone w latach 2008–2016 w Muzeum Uniwersyteckim Historii KUL.

MUZEUM HISTORYCZNE w Białymstoku, ul. Warszawska 37 – godz. 18.00 – 00.00

Daj się porwać historiiwędrówka z przewodnikiem po wystawach stałych

Podczas Nocy Muzeów można będzie poznać Białystok w okresie jego największego rozkwitu. Obejrzymy widowisko multimedialne „Wersal Północy wśród dźwięków i świateł” na makiecie barokowego Białegostoku. Potem przeniesiemy się w czasie do XX wieku i zwiedzimy ekspozycję „W białostockiej kamienicy”, by zobaczyć, jak na początku tego stulecia mieszkali bogaci białostoczanie. Obejrzymy też makietę słynnego Hotelu „Ritz” , którego na próżno szukać na współczesnych planach miasta. Prezentacje widowiska multimedialnego będą się odbywać co pół godziny od godz. 18.00.

Pokaz przyrządzania tradycyjnej buzygodz. 18.30, 20.30, 22.00

W Białymstoku na początku XX w. funkcjonowały tzw. „buzny”, czyli lokale serwujące tradycyjną macedońską buzę. Jest to napój bezalkoholowy, przygotowywany z kaszy i zazwyczaj podawany razem z chałwą. W przedwojennym Białymstoku buzy można było się napić między innymi w kawiarni hotelu „Ritz”. Podczas Nocy Muzeów w Muzeum Historycznym odbędą się trzy pokazy przygotowywania buzy: o godz. 18.30, 20.30 i 22.00.

MUZEUM IKON W SUPRAŚLU, ul. Klasztorna 1 – godz. 18.00 – 00.00

Wystawa czasowa: BO PRZESZLIŚCIE PRZEZ OGIEŃ I WODĘ…

Wernisaż: 14 maja 2022, godz. 18.00

Muzeum Ikon w Supraślu Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Nowicy przedstawia wystawę bo przeszliście przez ogień i wodę prezentującą prace ukraińskich malarzy ikonografów.

Ikony artystów zapraszanych przez Stowarzyszenia Przyjaciół „Nowica” na doroczne międzynarodowe plenery ikonopisów prezentowane są na ekspozycjach czasowych w wielu placówkach muzealnych w kraju i zagranicą, a także od 2019 roku w Muzeum Ikon w Supraślu. Wielu ikonografów, spośród grona uczestniczących w nowickich plenerach, pochodzi z Ukrainy.

Prace ukraińskich artystów zachwycają duchowym pięknem i przypominają, że w kraju ogarniętym wojną wciąż przebywają twórcy, których życie zostało na zawsze zmienione. Dlatego prezentowana wystawa jest ważna zarówno w kontekście wizualno-artystycznym, formalnym, jak i w kontekście emocjonalno-poznawczym. Tytuł wystawy dodatkowo skłania do refleksji: bo przeszliście przez ogień i wodę… Przedstawiamy obrazy-ikony wykraczające poza codzienność, będące nadzieją na rzeczywistość pełną harmonii i dobra, wprowadzające odbiorcę w sferę transcendentną, obejmującą jednocześnie to, co widzialne i niewidzialne.

Na ekspozycji pośród wielu różnorodnych tematycznie wizerunków zostanie zaprezentowana ikona Ulyany Tomkiewicz Czterdziestu męczenników z Sebasty, do której nawiązuje tytuł wystawy bo przeszliście przez ogień i wodę… Praca powstała po wydarzeniach na Majdanie w 2014 roku. Pamięć czterdziestu męczenników z Sebasty czci się zawsze podczas Wielkiego Postu – czasu pokuty, refleksji, wyciszenia przygotowującego do przeżycia świąt Wielkiej Nocy. Praca Ulyany Tomkiewicz kieruje zatem do kolejnego wizerunku – do ikony Sergieja Radkiewicza Zmartwychwstanie.

Wystawa czasowa: Archanioł z nieba posłany został, by „Raduj się” rzec Bogarodzicy. Sgrafitto Dymitra Grozdewa

Wernisaż: 14 maja 2022, godz. 18.00

W Noc Muzeów w Sali im. Prof. Jerzego Nowosielskiego zostanie zaprezentowane nowe dzieło Dymitra Grozdewa – artysta zaprezentuje temat Zwiastowania. Wątek ten pozostaje nieprzypadkowy w Supraślu, w którym historycznie i architektonicznie dominuje monaster z cerkwią Zwiastowania Najświętszej Marii Panie, co znalazło swój wyraz również w herbie miasta. Ponadto temat Zwiastowania stanowi również swoistą klamrę w twórczości sakralnej Dymitra Grozdewa – artysta ten sam motyw zrealizował jako pracę dyplomową. Również wybrana technika, w której została zrealizowana praca zaprezentowana w supraskim muzeum, pozostaje nieprzypadkowa. Artysta w technice sgrafitto wykonał wizerunki świętych na elewacji soboru św. Trójcy w Hajnówce – świątyni, którą Jerzy Nowosielski zaprojektował wraz z Aleksandrem Grygorowiczem.

Dymitr Grozdew (ur. 1946) to pochodzący z Bułgarii artysta, który swoje życie związał z Podlasiem. Wykształcenie artystyczne zdobywał w Sofii w Narodowej Akademii Sztuki, następnie kontynuował edukację w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, którą ukończył z wyróżnieniem w 1974 roku, a później zamieszkał w Białymstoku. Aktywność na polu sztuki, podążającego konsekwentnie własną drogą Dymitra Grozdewa, trwa nieprzerwanie od niemal pół wieku. Sprawiła, iż artysta pozostaje postacią znaną i szanowaną postacią Białegostoku. Grozdew jest artystą wszechstronnym, działającym na wielu polach. Swe twórcze zamierzenia realizuje w malarstwie, grafice, rzeźbie czy plakacie. Artysta zajmuje się także konserwacją malarstwa i starodruków. Jednym z nurtów jego działalności pozostaje sztuka sakralna. Jest twórcą dzieł zarówno w świątyniach rzymskokatolickich, jak i prawosławnych. Ważną inspiracją poszukiwań artystycznych Grozdewa stanowi ikona.

MUZEUM W TYKOCINIE, ul. Kozia 2 – godz. 18.00 – 23.00

godz. 18.00 – koncert zespołu ILANA w Wielkiej Synagodze

godz. 18.00-23.00 zwiedzanie wystaw „Kidusz dla biblioteki tykocińskiej” oraz „Tykocin w nurcie historii”

Oprowadzanie powtarzane w grupach ok. trzydziestoosobowych, aż do zakończenia Nocy Muzeów.

godz. 20.00 – 21.30Nocne opowieści bulwarowe – spacer szlakiem zwykłych i niezwykłych historii tykocińskich (początek przed Wielką Synagogą w Tykocinie). Występy Tykocińskiego Teatru Amatorskiego

godz. 22.00-23.00 Projekcje filmów dokumentalnych w reż. Dariusza Szady-Borzyszkowskiego „Białystok-Kiriat Bialystok” i „Miszka”

godz. 20.30-23.00ognisko na parkingu od południowej strony synagogi

MUZEUM WNĘTRZ PAŁACOWYCH W CHOROSZCZY, ul. Pałacowa 2 – godz. 18.00 – 22.00

Wstęp wolny na wystawę stałą Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy w godz. 18.00–22.00.
godz. 21.00 – wieczorny spacer po parku z przewodnikiem

W parku w Muzeum Wnętrz Pałacowych będzie można zrobić sobie zdjęcie z monidłami z Janem Klemensem i Izabelą Branickimi, a w Muzeum wytropić „Muzealnego chochlika”, który zostawił na ekspozycji obiekty, które nie powinny się na niej znaleźć. Osoby, które odnajdą wszystkie „fałszywe eksponaty” otrzymają wydawnictwa lub muzealne gadżety.

MUZEUM RZEŹBY ALFONSA KARNEGO w Białymstoku, ul. Świętojańska 17 – godz. 18.00 – 22.00

Mistrzowie i adepci sztuki

Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego zaprasza na oprowadzanie po wystawie stałej, spotkanie z kuratorami wystawy czasowej i warsztaty rzeźbiarskie z Patricią Meunier.

godz. 18.00, 20.00 – warsztaty rzeźby portretowej prowadzone przez PATRICIĘ MEUNIER

PATRICIA MEUNIER – rzeźbiarka i poetka urodzona w Paryżu, w rodzinie polsko-francuskiej. Studiowała literaturę francuską na Uniwersytecie w Paryżu (Université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne, ,,Paris XII”), później sztukę na Akademii Sztuki w Hawrze (Ecole Supérieure d’Art du Havre) oraz na Akademii Sztuk Pięknych w Nîmes (Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes). W 1998 roku przyjechała do Polski i zamieszkała początkowo na Walowej Górze w Zakopanem, gdzie pod opieką artysty rzeźbiarza Stanisława Cukra zaczęła tworzyć rzeźby w brązie. Autorka tomu poezji inspirowanej naturą Les Villageoises (w wersji polskiej podzielony na dwa tomiki: pierwszy, Na Wałowej Górze, wydany w wersji dwujęzycznej w 2020). Wcześniej podczas studiów we Francji powstał tom poezji Les Cathedrales (Katedry, wydany w 2019 r.) zrodzony z zachwytu nad epoką średniowiecza. Od 2008 roku mieszka na Podlasiu. Na przełomie 2010 i 2011 roku w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku odbyła się jej pierwsza w Polsce wystawa rzeźb inspirowana sztuką średniowiecza ,,Rozum – Serce – Zmysłowość”.

Liczba uczestników: 10 os.

Wiek uczestników: 12 lat i powyżej
Czas trwania zajęć: ok. 90 min
Informacje i zapisy: tel. 509 336862

Zapisy przyjmujemy do 13 maja (piątek) do godz. 12.00

Mistrzowie…

godz. 19.00 – oprowadzanie po wystawie stałej ALFONS KARNY. Opus Vitae

Wystawa prezentuje dorobek artystyczny Alfonsa Karnego, jednego z najwybitniejszych polskich rzeźbiarzy XX wieku. Artysta specjalizował się głównie w rzeźbie portretowej. Rzeźbiarz pozostawił spuściznę około 600 prac wykonanych w różnych materiałach rzeźbiarskich.

Reprezentacyjną częścią wystawy jest Galeria Wielkich Polaków, przedstawiająca rzeźbiarskie portrety najwybitniejszych Obywateli Rzeczypospolitej.

…i adepci sztuki

godz. 18.00 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej DYPLOMY 2022Wystawa prac dyplomowych uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu

Tegoroczne prace dyplomowe ukazują odmienne emocje każdego z uczniów, ich różne myślenie o formie, technice, indywidualne podejście do tematu, materii i sposobu jej przekształcania i wykorzystania. Uczniowie, poszukując środków do własnych wypowiedzi, stworzyli oryginalne, ciekawe, wyjątkowe propozycje.

MUZEUM OBOJGA NARODÓW W BIELSKU PODLASKIM, Ratusz, ul. Mickiewicza 45 – godz. 18.00 – 00.00

Harce węgla z kredą

godz. 19.00 – 20.00 – warsztaty dla dzieci „Pejzaż, czyli co widzimy za oknem” – zajęcia plastyczne dla młodszych dzieci lub rysowanie kredą i węglem dla dzieci starszych

godz. 20.00,21.00 – edukacyjne warsztaty dla dorosłych przy współpracy z lokalną grupą artystyczną „Wspólna Pasja”

Po zwiedzeniu wystawy pejzaży „Zaroiło się od tęcz i zawieruch…” członkowie Wspólnej Pasji zapoznają zwiedzających z techniką rysowania węglem i kredą. Następnie uczestnicy zajęć pod merytoryczną opieką artystów naszkicują zadany temat.

godz. 19.00 – 23.00 –co godzinę oprowadzanie kuratorskie po wystawach: „Zaroiło się od tęcz i zawieruch… Pejzaże ze zbiorów Muzeum Podlaskiego”, „Tajemniczy ręcznik”, „Przyszedł znachor do apteki… Aptekarstwo i ziołolecznictwo na Podlasiu”, „Dawny Bielsk Podlaski w obiektywie”

CENTRUM KULTURY I REKREACJI W SUPRAŚLU, Skarbiec Supraski, I piętro, ul. Cieliczańska 1, Supraślgodz. 16.00

W tegoroczną Noc Muzeów zapraszamy na oprowadzanie autorskie po wystawie Kafle Supraskie, która przeniesie nas w minione stulecia, w świat sacrum i profanum, zapisany na glinianych płytkach kafli językiem sztuki i symboliki chrześcijańskiej. Kolekcja kafli, znajdująca się w zbiorach Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku i Collegium Suprasliense, stanowi oryginalną pozostałość wyposażenia supraskiego monasteru, obejmującą chronologicznie niemal cały okres jego funkcjonowania.

Tekst i grafika: Muzeum Podlaskie w Białymstoku