BIZNES

Wniosek o przywrócenie terminu płatności składek sprzed 2022r.

Płatnicy, którym ustało dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przed 1 grudnia 2021 r., a w szczególności w listopadzie ub. roku, powinni do końca czerwca 2022 r. złożyć wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie, jeżeli chcą pozostać w ciągłości ubezpieczenia.

Od 1 stycznia 2022 r. nieterminowe opłacenie składek lub nawet ich brak, nie powoduje ustania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Będzie ono trwało aż do jego wygaśnięcia lub wyrejestrowania z ubezpieczenia. Oznacza to, że nie będzie wniosków o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie. Wnioski takie (wniosek US-9) nadal można składać jedynie za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. Zgodnie z przepisami, będą one przyjmowane przez ZUS tylko do 30 czerwca 2022 r.

– Osobom prowadzącym działalność gospodarczą, którym przed 1 grudnia 2021 r., a w szczególności w listopadzie ub. roku, na skutek nieterminowych lub niepełnych wpłat ustało dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, a w kolejnych miesiącach opłacały składki na ubezpieczenia społeczne i dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ustawodawca dał czas na złożenie wniosku o wyrażenie zgody na przywrócenie terminu opłacenia składek, w nieprzekraczalnym terminie tj. do 30 czerwca 2022 r. – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego. – Jeżeli płatnik uzyska taką zgodę, zachowa ciągłość ubezpieczeń. Dzięki temu nie będzie musiał zgłaszać się na nowo do dobrowolnego ubezpieczenia i czekać 90 dni na możliwość skorzystania z zasiłku chorobowego– dodaje.

Niezłożenie wniosku o przywrócenie terminu opłacenia składek sprzed grudnia ubiegłego roku w terminie do 30 czerwca br., będzie skutkowało brakiem prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Natomiast ponowne zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego możliwe będzie przez złożenie nowego zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego na druku ZUS ZUA i będzie wiązało się z koniecznością 90 dniowego wyczekiwania na możliwość skorzystania np. z zasiłku chorobowego.

Wniosek można złożyć przez PUE ZUS, bezpośrednio na Sali obsługi klientów lub można wysłać go pocztą.

Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego