Warto wiedziećWIADOMOŚCI

Żłobkowe cieszy się dużym zainteresowaniem

Już blisko 70 proc. uprawnionych w tym roku złożyło wniosek do ZUS o tzw. żłobkowe, czyli dofinansowanie – do 400 zł miesięcznie – na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko objęte opieką, ale nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc.

W tym roku przewidywana liczba dzieci objętych wsparciem ma wynieść co najmniej 110 tys. Jak dotąd złożono wnioski o tzw. żłobkowe obejmujące ponad 73 tys. dzieci. To blisko 70 proc. wszystkich uprawnionych.

Dofinansowanie do 400 zł miesięcznie – na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – przekazane zostanie bezpośrednio do placówki zajmującej się dzieckiem. Prawo do wsparcia nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

– Dofinansowanie dotyczy okresu, który nie jest objęty rodzinnym kapitałem opiekuńczym (RKO). Chodzi np. o pierwsze lub jedyne dzieci w rodzinie. Mogą z niego skorzystać także rodzice na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie, ale tylko za okresy uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna, za które nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy, np. gdy dziecko uczęszcza do żłobka przed 12 miesiącem życia – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

– Dofinansowanie dotyczy jedynie opłat za uczęszczanie do placówki, nie obejmuje natomiast opłat za wyżywienie — dodaje rzeczniczka.

Rozwiązanie obowiązuje od 1 kwietnia 2022 r. Dofinansowanie przysługiwać będzie jednak z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r., jeżeli dziecko w styczniu i kolejnych miesiącach uczęszczało do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna.

Katarzyna Krupickaregionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego